FOTO: Tor Johnsson

Kommitté ska säkra public service-oberoende

14 juni, 2018

Regeringen tillsätter en parlamentarisk kommitté som bland annat ska utreda hur public service-bolagens oberoende kan säkras när finansieringsmodellen ändras. UPPDATERAD

Den parlamentariska kommitté som regeringen i dag beslutat om ska fram till år 2020 utreda ett antal frågor på tryck- och yttrandefrihetens område. Bland dem frågan om public service oberoende är tillräckligt garanterat i förhållande till staten.

Bakgrunden är det lagda lagförslaget om att radio- och TV-avgiften ska ersättas av en individuell public service-avgift som tas ut via skattesedeln. Sveriges Radio har varnat för riskerna med att skattefinansiera public service för programbolagens oberoende.

”Det går redan nu att se i den politiska debatten att flera politiker vill börja väga public service anslag mot andra poster i statsbudgeten trots att finansieringen enligt förslaget är tänkt att utgöra ett slutet finansiellt system”, sade SRs VD Cilla Benkö tidigare i år.

Nu välkomnar hon att regeringen ger en kommitté i uppdrag att utreda hur oberoendet av public service ska kunna stärkas genom grundlagsskyd:

”Jag delar helt justitieminister Morgan Johanssons syn att den föreslagna finansieringsmodellen innebär att public servicebolagen dras närmare statskassan. Skattefinansiering av public service utsätter bolagens oberoende för uppenbara risker eftersom den minskar avståndet till politiken. Det faktum att regeringen nu öppnar för att se över om oberoendet kan stärkas genom grundlagsskydd tolkar jag som att fler delar min oro för det som vi varnat för under hela finansieringsprocessen”, skriver Benkö i en mejlkommentar till Journalisten.

Hon är också positiv till att kommittén också ska undersöka möjligheten att ge public service ett uppdrag som även innefattar webben, vilket innebär att grundlagen kan behöva ändras.

Kommittén, som ska ledas av justitierådet Henrik Jermsten, ska också bland annat utreda:

  • Om det finns skäl att ändra i yttrandefrihetsgrundlagen så att samma villkor kan ställas på public service program på internet som på dem som sänds genom det så kallade marknätet.
  • Om Sverige uppfyller Europakonventionens krav på rätten till domstolsprövning när till exempel förtalsbrott begås i svenska program som sänds via satellit från utlandet.

Senaste numret

Prenumerera

Nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrevet

Säg upp din prenumeration här

Ansvarig utgivare: Helena Giertta. Allt material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna, men ange källan. Information om cookies