Gå direkt till textinnehållet

Klys begär mer pengar

Organisationen Klys, Konstnärliga och litterära yrkesutövare, begär nu mer ekonomiskt stöd från sina medlemsorganisationer för att driva en rättsprocess mot TV4.

Organisationen Klys, Konstnärliga och litterära yrkesutövare, begär nu mer ekonomiskt stöd från sina medlemsorganisationer för att driva en rättsprocess mot TV4.

– Klys kommer dock inte att begära några pengar av Journalistförbundet, säger Arne König, vice ordförande i förbundet.

I förra veckan beslutade Klys arbetsutskott att försöka få in de medel som behövs för att garantera regissören Vilgot Sjömans rättegångskostnader – totalt 500 000 kronor – vid en eventuell kommande process mot TV4.

Tidigare har förbundsstyrelsen beslutat att ”vid behov” medverka i den process som regissören Claes Eriksson redan inlett mot TV4. I det fallet består stödet av juridisk rådgivning, men det kan också bli tal om ekonomiskt bistånd. Beslutet att förbundet ska delta i den processen har kritiserats hårt från journalistklubben på TV4.

Fler avsnitt
Fler videos