Gå direkt till textinnehållet

Joanson vill inte ha kvar Lanzenberg

Witold Lanzenberg sitter kvar som journalisternas representant i Sveriges Radios styrelse – mot den nye styrelseordförandens vilja. – Klubbstyrelsen borde ha tänkt en gång till, säger Ove Joanson.

Witold Lanzenberg sitter kvar som journalisternas representant i Sveriges Radios styrelse – mot den nye styrelseordförandens vilja.
– Klubbstyrelsen borde ha tänkt en gång till, säger Ove Joanson.

En majoritet av journalistklubbens sektioner inom SR har förordat att Witold Lanzenberg (ordinarie ledamot) och Anna Bubenko (suppleant) stannar kvar som personalrepresentanter i SR-styrelsen.

När SRs styrelseordförande Ove Joanson mötte SRs personal för en och en halv vecka sedan sade han att han ”förutsätter att det blir en helt ny styrelse”. Så blir det sannolikt inte nu, vilket han beklagar:

– Fackklubbarna får givetvis nominera sina egna ledamöter, men med tanke på förhistorien hade jag föredragit att de hade kommit till ett annat beslut. Det är inte något personligt mot de inblandade, utan rent principiellt eftersom övriga styrelsemedlemmar har dragit konsekvenserna av den tidigare situationen. Jag tycker att det hade varit klokt av klubbstyrelsen att ha tänkt en gång till i den här frågan, säger Ove Joanson.

bryt

Journalisterna vid SR i Malmö reserverade sig mot klubbstyrelsens beslut och vill att Lanzenberg och Bubenko lämnar sina platser i SRs bolagsstyrelse.

– Viktigaste skälet är att de förordade Berner utan att ta reda på vad medlemmarna tyckte. De insåg inte att Berner var ett kontroversiellt namn. Vi har dock fortsatt förtroende för dem i klubbstyrelsen, säger Ylva Wallbom, sektionsordförande på SR i Malmö.

Ylva Wallbom förde fram Malmös reservationer vid ett telefonmöte i torsdags, där sektionsordföranden från hela landet deltog. Men förtroendediskussionen avvisades med motiveringen att det bara var ett informationsmöte.

– Vi i Malmö har även fört en principiell diskussion om det vettiga i att både journalistklubbens ordförande och vice ordförande sitter i bolagsstyrelsen. Det kanske ska vara andra ledamöter från klubbstyrelsen som innehar dessa poster så att man slipper lojalitetskonflikter, säger Ylva Wallbom.

Vid informationsmötet presenterade klubbens revisorer sin rapport om hur klubben och dess representanter agerade under turbulensen kring tillsättningen av ny VD på SR.

bryt

Revisorerna Mårten Randberg och Veli Raasakka ser inte att de båda personalrepresentanterna begått några avgörande misstag. De påtalar dock att det var olyckligt att Lanzenberg valde att ställa sig bakom beslutet att förorda Berner innan MBL-förhandlingar hade ägt rum. Personalrepresentanten borde inte ha deltagit i beslutet, anser revisorerna.

bryt

Witold Lanzenberg håller med om att han kunde ha agerat på annat sätt:

– Jag bidrog till förvirringen i processen och borde ha avvaktat MBL-förhandlingen. Resultatet hade blivit detsamma, men jag hade undgått kritik.

Revisorerna påpekar att det som orsakade den stora krisen med avgångar ur SR-styrelsen var att Berner uppfattade sig ha blivit anställd och att han därefter kunde få ett avtal om ett avgångsvederlag på två årslöner.

– Våra representanter i klubbstyrelsen hade ingen del i och inget inflytande över detta, säger Mårten Randberg. Det sköttes av Marika Ehrenkrona. Vi anser att hennes agerande bör granskas juridiskt.

hl@journalisten.se

pj@journalisten.se

Fler avsnitt
Fler videos