Gå direkt till textinnehållet

JMGs prefekt: ”Undervisningen är hotad”

Krisen på JMG Ulla Sätereie, prefekt på Institutionen för journalistik, medier och kommunikation i Göteborg (JMG), bekräftar uppgifterna om att undervisningen är hotad och på sikt hela institutionen. ”Studenterna kommer att märka skillnad redan hösten 2014”, säger Ulla Sätereie.

Som Journalisten berättade i går hotas JMG av nedläggning, på grund av stigande kostnader. Dekanen för Samhällsvetenskapliga fakulteten på Göteborgs universitet Birger Simonson menar att det handlar om en kraftig överdrift.

Nu går prefekten på JMG, Ulla Sätereie, till motattack.

– Det är inte så enkelt som Birger Simonson påstår. Jag, som prefekt på institutionen, anser att vi har täckning för påståendet att JMG hotas av nedläggning. Inte nästa vecka, men på ett par års sikt – om inte kostnadsfördelningen inom universitetet ändras, säger Ulla Sätereie till Journalisten.

Annons Annons

Bakgrunden är en förändrad modell för fördelning av overhead- och lokalkostnader inom universitetet. Förenklat får institutioner som har mycket undervisning i förhållande till forskning ta en större del av kostnaderna. Detta ha drabbat Samhällsvetenskapliga fakulteten hårt, och JMG hårdast.

När det gäller overheadkostnader är årets totala kostnadsökning för hela fakulteten fem miljoner kronor, av dessa har JMG fått ta två miljoner kronor, det vill säga 40 procent av fakultetens totala kostnadsökning. JMG står för cirka åtta nio procent av fakultetens totala omslutning. Därtill kommer ökningen av lokalkostnaderna.

– Sedan 2010 har våra lokalkostnader stigit med 62 procent men intäkterna bara med sju procent. Och hyresökningen är bara en del av den totala kostnadsökningen. Våra overheadkostnader ökar betydligt snabbare än anslagen, säger Ulla Sätereie.

– Det här är kärnan i new public management. Tanken är att kostnaderna ska tas där de uppstår, och jag förstår modellen. Men jag tror inte att ledningen för universitetet förstår hur det slår nere på institutionerna. Det här försämrar våra villkor väldigt mycket och jag kan inte se att detta överensstämmer med universitetets styrdokument Vision 2020.

JMG budgeterar för ett underskott på sju miljoner kronor för 2014. Med hyressubventionen om 2,4 miljoner kronor blir ändå underskottet 4,6 miljoner kronor.

– På ett år är väl inte det ett stort problem. Men vi har inga stora reserver att ta av. Vi använder anslaget vi får för undervisning till undervisning. Vi kommer att behöva genomföra besparingar redan till hösten 2014. Studenterna kommer att märka av det. Och om inte kostnadsmodellen förändras kommer vi om några år inte att ha råd att bedriva undervisning, säger Ulla Sätereie.

Hur stor är risken för nedläggning?
– Jag tror inte att JMG kommer att läggas ned eftersom jag tror att kostnadsmodellen kommer att förändras. Jag har inte gett upp hoppet.

Fler avsnitt
Fler videos