Ingen höjd avgift

18 juni, 1998

Avgiften till Journalistförbundet höjs inte. Det blir heller ingen sänkning av medlemsavgiften som en del föreslagit.

Avgiften till Journalistförbundet höjs inte. Det blir heller ingen sänkning av medlemsavgiften som en del föreslagit.

Avgiften till SJF föranledde en kort debatt där Arnold Jeppson från Dagens Industri hävdade att avgiften kan och borde sänkas med tio procent för alla. Även Journalistklubben vid Dagens Industri hade motionerat om att avgiften skulle sänkas till maximalt 250 kronor.

Båda kraven avslogs av kongressen.

Avgiften blir alltså oförändrad, max 1,4 procent av lönen med 62 kronor som minimiavgift och 261 kronor som maximiavgift. Pensionärsmedlem betalar 200 kronor per år med undantag för pensionär som varit medlem i minst 50 år. Studerandemedlem betalar 200 kronor per år.

Förbundets ekonomi manglades i ekonomiutskottet.

— Min ledstjärna är tydlighet och saklighet, sa Lena Tideström-Sagström som var föredragande. Hon började med att konstatera att det material om SJFs ekonomi som kongressombuden fått utskickat till sig inte duger.

— Det är uselt. Vi vill att det ska bifogas en förklarande text till budgeten där styrelsen för ett resonemang och en analys av budgetens innehåll.

Utskottet ville också att styrelsen före beslut om budgeten skickar ut det fullständiga underlaget till distrikten. När budgeten är fastställd ska den presenteras på ett lättfattligt sätt på SJFs hemsida och i SJF-information i Journalisten.

Utskottet höll med om att avgiften till SJF är hög och att taket är nått.

— Vi kan inte sänka avgiften, men SJF måste bättre marknadsföra vad medlemmarna får för pengarna, sa Lena Tideström-Sagström.

Kongressen klubbade också de nya förrättnings- och styrelsearvodena. Man gick på utskottets förslag där utgångspunkten varit att införa ett rättvist system som är lätt att administrera och lätt att kontrollera. Ingen ersättning utgår om uppdraget utförs på betald arbetstid.

Kommentarer

Det finns 0 kommentarer på sidan.


Kommentera
Kommentarer på Journalisten är till för yrkesdebatt och är förhandsmodererade. Det innebär att de inte kommer att publiceras direkt. Kommentarer som innehåller hat, hot eller personpåhopp kommer inte att publiceras. Journalistens ansvariga utgivare ansvarar även för kommentarsfältet.

Senaste numret

Prenumerera

Nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrevet
Ansvarig utgivare: Helena Giertta. Allt material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna, men ange källan. Information om cookies