FOTO: Tor Johnsson

I dag skärper SR riktlinjerna inför valet

1 mars, 2018

Sveriges Radio har tidigarelagt sina valriktlinjer med tre månader för att valrörelsen redan dragit igång.

Varje valår tar Sveriges Radio fram interna skärpta riktlinjer för att fästa extra uppmärksamhet på allsidighets- och balansfrågorna.

Riktlinjerna medför bland annat en särskild återhållsamhet ska tillämpas för politikers medverkan i program där de inte medverkar i sin egenskap av politiker utan som till exempel experter, kåsörer eller kulturdebattörer.

Anställda och uppdragstagare som uttryckt en uppfattning i en valfråga offentligt, privat eller i tjänsten, får över huvud taget inte medverka i program eller ha arbetsuppgifter som innebär att man påverkar innehållet i program.

Normalt brukar riktlinjerna träda i kraft tre månader före valdagen, men under supervalåret 2014 blev skärpningen tidigarelagd på grund av EU-valet i juni. Då ledde skärpningen till att komikern Soran Ismail plockades bort som programledare i Morgonpasset i P3 eftersom han enligt SR var för politisk, vilket ledde till en omfattande debatt om opartiskhet i SR.

I år har återigen riktlinjerna tidigarelagts och träder i kraft i dag 1 mars. Tidigareläggningen beror på att valrörelsen dragit igång tidigare. Det uppger SRs programdirektör Björn Löfdahl på Sveriges Radio-bloggen.

”Det kommer säkert att finnas de som tycker att vi inte lever upp till detta, i den upphettade debatten under ett valår hårdras argument och även vi i media blir del av debatten. Men med dessa regler känner vi att vi står väl rustade för tiden fram till valdagen”, skriver Björn Löfdahl i bloggen.

Senaste numret

Prenumerera

Nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrevet

Säg upp din prenumeration här

Ansvarig utgivare: Helena Giertta. Allt material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna, men ange källan. Information om cookies