Fyrdubbel fällning för
Carlskoga Television

15 maj, 2017

GRN-beslut Carlskoga Televisions beställtjänst CTV Play fälls av Granskningsnämnden för radio och TV för tre program där man otillbörligt gynnat kommersiella intressen och ett program för att man missat en annonssignatur.

Myndigheten för press, radio och TV fortsätter på eget initiativ sitt nagelfarande av så kallade beställ-TV-tjänster runt om i landet, och har nu gett Granskningsnämnden i uppgift att granska fyra program som sänts i Carlskoga Televisions beställtjänst CTV Play. Samtliga program fälls.

Programmet Travklubben fälls för otillbörligt gynnande av kommersiella intressen för att man exponerat en butikskedja som av misstag råkat ersätta programmets namn i inslaget, samt för exponering av varumärkena V75 och Adidas.

Programmet Påskhälsningar – 2016 fälls för otillbörligt gynnande av kommersiella intressen för att man exponerat ett stort antal påskhälsande företag.

Programmet Månadens företag – Ljudfabriken fälls för otillbörligt gynnande av kommersiella intressen för att man exponerat företagets produkter och priser.

Programmet Månadens företag – Maint Partner visade sig inte vara ett redaktionellt program utan en annons, och CTV hade missat att annonsmärka inslaget. GRN fäller CTV för att ha brutit mot bestämmelsen om annonssignatur.

GRN-beslut

Senaste numret

Prenumerera

Nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrevet

Säg upp din prenumeration här

Hatad

Ansvarig utgivare: Helena Giertta. Allt material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna, men ange källan. Information om cookies