Fortsatta problem med Försäkringskassan för frilansar

9 april, 2021

En enkät från KLYS visar att 37 procent av de yrkesverksamma egenföretagarna, som ansökt och fått en sjukpenning fastställd, inte fick den baserad på alla sina inkomster. Frilans Riks känner igen problematiken och kallar den ”rättsosäker”.

I enkäten svarar 39 procent att de har varit sjuka, men inte ansökt om sjukpenning från Försäkringskassan. På frågan om varför de inte ansökt när de har varit sjuka, svarar 29 procent att de jobbat trots att de varit sjuka.

52 procent svarar att de avstått att ansöka eftersom det är krångligt eller tar sådan lång tid.

Av dem som ansökt och fått en sjukpenning fastställd uppger hela 37 procent av de svarande att de inte fick den baserad på alla sina inkomster.

– Resultatet av enkäten visar att det råder brister både i regelsystemet för sjukförsäkringen och i Försäkringskassans tillämpning av det, säger Ulrica Källén, verksamhetsledare KLYS i en kommentar, och tillägger:

– Den utredning som nu pågår om egenföretagares sjukpenning bör därför föreslå förändringar som gör det möjligt för frilansande kulturskapare att kunna sjukskriva sig och vara föräldralediga i samma utsträckning som andra yrkesgrupper på arbetsmarknaden.

Undersökningen visar också att 51 procent inte tycker att bemötandet hos Försäkringskassan varit bra och att handläggaren inte hade kunskap och/eller förståelse för frilansares villkor.

Gert Lundstedt är ordförande i Frilans Riks och införstådd med problematiken för deras medlemmar. Både de och Journalistförbundet driver frågan sedan länge.

Bland de vanligaste problemen för Frilans Riks medlemmar finns just det här med att få en rättvisande SGI, sjukpenningsgrundande inkomst.

– Det blir väldigt slumpmässigt baserat på vem man får som handläggare. Det är rättsosäkert och så får det inte vara, och det är ett gammalt problem, som man har kämpat med länge, säger Gert Lundstedt till Journalisten.

Vad kan ni göra?
– Det vi kan göra är att ligga på, den utredning som kommer är också tillsatt just för att titta på egenföretagarnas situation. Då kan det bli politisk verkstad, men det återstår att se vad de skriver i utredningen först, säger Gert Lundstedt.
 

Fotnot: 815 yrkesverksamma kulturskapare har svarat på enkäten. 15 procent av dessa arbetar inom journalistik/media. Den största gruppen bland de svarande är från bild- och formområdet.

Kommentarer

Det finns 0 kommentarer på sidan.


Kommentera
Kommentarer på Journalisten är till för yrkesdebatt och är förhandsmodererade. Det innebär att de inte kommer att publiceras direkt. Kommentarer som innehåller hat, hot eller personpåhopp kommer inte att publiceras. Journalistens ansvariga utgivare ansvarar även för kommentarsfältet.

Senaste numret

Prenumerera

Nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrevet
Ansvarig utgivare: Helena Giertta. Allt material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna, men ange källan. Information om cookies