Gå direkt till textinnehållet

Förtroendet för medierna minskar

För andra året i rad minskar allmänhetens förtroende för medierna – i synnerhet dagspressen. Det visar en ny mätning som SOM-institutet gjort.

För andra året i rad minskar allmänhetens förtroende för medierna – i synnerhet dagspressen. Det visar en ny mätning som SOM-institutet gjort.

Av de 13 yrkesgrupper som undersöktes kom journalister inom etermedier på sjätte plats och tidningsreportrar på nionde. Högst förtroende har allmänheten för sjukvårdens personal, forskare och poliser.

Som helhet har förtroendet för journalister både inom dagspress och radio-TV minskat kraftigt mellan år 2000 och 2002.

Undersökningen visar också att förtroendet för journalister inom radio-TV ligger klart lägre än förtroendet för radio-TV som institution. Tendensen för dagspressen är densamma. Det motsatta gäller lärare. Något tillspetsat konstaterar rapportens författare, Sören Holmberg och Lennart Weibull, båda forskare vid Göteborgs universitet, att lärarna bär upp sin institution, medan journalisterna bärs upp av sin.

Undersökningen visar också att allmänhetens förtroende för medier minskar för andra året i rad. Dagspressen tappar framför allt förtroende i åldersgruppen 15 till 29 år.

pj@journalisten.se

Fler avsnitt
Fler videos