FOTO: Tor Johnsson

FOJO: Uppmärksammad dom kan leda till bättre OSL-lag

14 september, 2020

Kammarrättens dom om skolsekretess kan öppna en möjlighet att förändra Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) till det bättre, menar FOJOs rådgivare Mats Amnell.

I en debattartikel på Journalisten menar Mats Amnell, rådgivare vid FOJOs Offentlighetsjour, att den uppmärksammade domen om sekretessbelagd skolstatistik är en möjlighet att göra något åt en av de mest problematiska begränsningarna i Offentlighets- och sekretesslagen (OSL).

”Den uppmärksammade domen är egentligen ingen överraskning. I praktiken har det som händer inom skolan sedan länge förekommit i andra delar av offentlig verksamhet. I flera av landets regioner drivs en del av vårdcentralerna av privata aktörer, vilket innebär att offentlighetsprincipen upphört att gälla i de verksamheterna”, skriver han.

Eftersom även politikerna borde vara missnöjda med friskoledomen kan den i förlängningen leda till en översyn av lagen, menar han.

Då finns möjligheter att vidga densamma och föra in allmänhetens insynsintresse som ett rekvisit vid prövningar, menar han.

”Det skulle kunna se ut så här. Paragraferna med affärssekretess behåller sin svaga sekretess. Vid prövningar ska företags affärsintressen fortsatt skyddas av sekretess som idag. Men om den som begärt ut handlingar kan visa att det finns ett stort allmänintresse i att ta del av information, eller att detta framgår av handlingarna, ska allmänintresset väga tyngre”, skriver Amnell.

Läs hela debattartikeln här.

Senaste numret

Prenumerera

Nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrevet
Ansvarig utgivare: Helena Giertta. Allt material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna, men ange källan. Information om cookies