Gå direkt till textinnehållet

Expressen/GT klandrasför självmordsartiklar

Expressen och GTs stort uppslagna artiklar om ett dubbelsjälvmord i Borås kritiseras mycket hårt av Pressens Opinionsnämnd.

Expressen och GTs stort uppslagna artiklar om ett dubbelsjälvmord i Borås kritiseras mycket hårt av Allmänhetens pressombudsman, Olle Stenholm. Pressens opinionsnämnd fäller Expressen och GT för att grovt ha brutit motgod publicistisk sed.

Under tre dagar i november i fjol hade Expressen och GT en mycket omfattande bevakning av ett dubbelsjälvmord i Borås, där en man och en kvinna hittats döda i ett fotbollsmål. Artiklarna anmäldes till Allmänhetens pressombudsman av kvinnans pappa, mannens mamma samt hennes sambo. Anmälarna hävdade att det Expressen/GT skrivit om självmorden markant skiljde sig från hur andra tidningar hanterade saken. I förhållande till vad de pressetiska reglerna anger om stort försiktighet vid publicering av självmord kändes tidningarnas publiceringar “som ett hån”, uppgav anmälarna.

De vände sig mot att artiklarna innehöll en mängd grundlösa uppgifter, som kränkt och vanhedrat familjerna. Tidningens reportrar hade heller, enligt anmälarna, inte respekterat familjens önskan om att bli lämnad i fred. Telefonsamtalen med uppmaningar om att tala ut var “oräkneliga”.

Tidningarna hävdade i sitt svar till PO att de visst iakttagit stor återhållsamhet, bland annat genom att inte publicera namn och bild på de döda.

Men i sitt uttalande om fallet är PO Olle Stenholm oerhört kritisk mot tidningarnas agerande: “Frånvaron av återhållsamhet är påtaglig/…/Personer som redan kände till de dödas identitet har av tidningen försetts med uppgifter om intima privata förhållanden som de får antas ha varit obekanta med. I viss utsträckning bygger de på spekulationer.”

PO konstaterar att anmälarna och deras familjer har kränkts, liksom minnet av de döda, och att de lidit en djup publicitetsskada. Hans omdöme är därför att tidningarna grovt har brutit mot god publicistisk sed. Pressens opinionsnämnd håller med PO och klandrar båda tidningarna för att grovt ha brutit mot god publicistisk sed.”

Det är fjärde gången det senaste året som Expressen fälls av PON. För GT är det andra fällningen.

Fler avsnitt
Fler videos