Gå direkt till textinnehållet

En tidning som ville vara viktig

Under det dystra fjolåret försvann mer än 25 tidningar från mediemarknaden, från Moderna Tider och Darling till Sköna Dagar och Månadsjournalen. I år har, än så länge, tidningsdöden inte slagit lika hårt. Det har lanserats ett tiotal nya titlar, men utöver Finans Vision strax efter årsskiftet är det knappt någon som har försvunnit. Tills nu, då beskedet kom att Dagens Forskning läggs ner.

Under det dystra fjolåret försvann mer än 25 tidningar från mediemarknaden, från Moderna Tider och Darling till Sköna Dagar och Månadsjournalen. I år har, än så länge, tidningsdöden inte slagit lika hårt. Det har lanserats ett tiotal nya titlar, men utöver Finans Vision strax efter årsskiftet är det knappt någon som har försvunnit. Tills nu, då beskedet kom att Dagens Forskning läggs ner.
Måndagens späckade sommarnummer, med bland annat en artikel om misstänkt etnisk diskriminering vid Göteborgs universitet, ett lysande reportage om parapsykologin i Sverige och en stor special om genmodifierade grödor, blir det sista i raden, efter ett och ett halvt år.

Det är ett besked som svider, inte bara för de journalister och andra som berörs direkt av nedläggningen, utan också för oss läsare. Från starten har den gula kunskapstabloiden tillhört mina favorittidningar. Den ville vara viktig, ville sprida kunskap, insikter och överraskningar. Men den var också vass, både som debattforum och som nyhetstidning, med eko såväl inom som utanför den akademiska världen.

Det var, kort sagt, en tidning som vågade ha ambitioner – vilket ju är en beklaglig riskvara i dagens medieklimat. Och varje gång ett projekt av det slaget havererar blir det en ny bränsleskvätt på den fackla som de stora medieägarna håller framför sig, med budskap om målgruppstänkande, redaktionell kostnadsjakt och riskminimering. Redaktionell kvalitet likställs med högrisk, unika idéer avskrivs redan på idéstadiet. till förmån för ännu en anonym branschdubblett som ska slås om en annonskaka man i varje fall vet finns.

Jag trodde, i min naivitet, att det fanns en annonskaka även för en tidning som Dagens Forskning. Den akademiska världen är stor och medieträngseln där liten – och om tidningen hade kunnat etablera sig som den självklara rekryteringskanalen för såväl företag som institutioner borde den ha kunnat bygga upp en minst lika stabil annonsplattform som exempelvis Ny Teknik.

Men uppenbarligen har den ambitiösa marknadsföringssatsningen från lanseringsveckorna – med gratisutdelning i tunnelbanan och omfattande värvningsutskick – kommit av sig under resans gång, eller varit verkningslösa. Annonsintäkterna låg långt under målet, prenumerationssiffrorna en bit under och vårens kostnadsjakt på redaktionen blev därför verkningslös. Nu läggs tidningen ner, om inga mirakulösa rekonstruktionsförsök dyker upp under sommaren.

Ett fiasko, möjligen, i ekonomisk mening. Men inte i journalistisk. Tack för att ni försökte.

mj@journalisten.se

Fler avsnitt
Fler videos