Gå direkt till textinnehållet

Berner får löneförhöjning 2004

Joachim Berner får 135 000 kronor i månaden av Sveriges Radiol, från den 1 maj i år. Men till nästa år får han löneörhöjning: då höjs månadslönen till 145 000 kronor. Det framgår av det avtal som Marika Ehrenkrona gav SRAOs VD i uppdrag att teckna redan för tre och en halv vecka sedan.

Joachim Berner får 135 000 kronor i månaden av Sveriges Radiol, från den 1 maj i år. Men till nästa år får han löneörhöjning: då höjs månadslönen till 145 000 kronor. Det framgår av det avtal som Marika Ehrenkrona gav SRAOs VD i uppdrag att teckna redan för tre och en halv vecka sedan.

Journalisten har tagit del av det avtal som SRAOs VD Jörgen Bjerndell och Joachim Berners ombud Peter Danowsky tecknade den 10 april, dagen efter att SRs styrelse tagit tillbaka sitt förordande av Joachim Berner som ny VD. Bjerndell agerade på uppdrag av SRs styrelseordförande Marika Ehrenkrona, som accepterat en förlikning på två årslöner.

Så här står det i avtalet om de turer som varit:

“SRs styrelse hade före styrelsens sammanträde den 9 april inte fattat några formella beslut om anställning av Joachim Berner som VD för SR. Vid styrelsemötet den 9 april beslutades att inte anställa Joachim Berner. Parterna är överens om att Joachim Berner med fog kan hävda att styrelsen för SR, efter styrelsebeslutet den 1 april 2003, agerat på ett sådant sätt att han haft befogad anledning att uppfatta sig som anställd VD för SR, trots att ett formellt anställningsavtal inte var undertecknat. Ett anställningsförhållande som är juridiskt bindande har då uppstått från 1 maj 2003. Styrelsens beslut den 9 april, efter MBL-förhandlingar att inte anställa Joachim Berner som VD kan därmed betraktas som ett skiljande av Joachim Berner från anställningen.

Enligt det avtal som skulle reglera Joachim Berners anställningsvillkor, om han formellt hade anställts, framgår att han hade rätt till avgångsersättning vid uppsägning från arbetsgivarens sida, motsvarande 24 månadslöner, dock med avräkning från den ersättning han kan få från en ny anställning under tvåårsperioden.”

I avtalet framgår också att Berners månadslön 2003 på 135 000 kronor i månaden ska höjas nästa år, till 145 000 kronor. Först från 1 maj 2004 sker avräkning, om han då fått nytt jobb.

Det innebär att Berner, om han inte får något nytt jobb fram till 30 april 2005, kan kvittera ut 3 360 000 kronor från Sveriges Radio. Företagets totala kostnader, inklusive sociala avgifter uppgår därmed till 4,9 miljoner.

Sista meningen i avtalet klargör att “parterna är överens om att innehållet i detta avtal kan offentliggöras”. Ändå hölls det hemligt fram till gårdagens styrelsemöte. Inte ens övriga ledamöter i styrelsens rekryteringskommitté informerades om avtalet.

Fler avsnitt
Fler videos