FOTO: Tor Johnsson

Arbetsmiljölarm
på Bärgslagsbladet

11 juli, 2017

Arbetsmiljön på Mittmedia Redaktionen på Bärgslagsbladet/Arboga Tidning halverades vid årsskiftet och arbetsbelastningen på de kvarvarande journalisterna har blivit för stor, anser skyddsombudet, som slagit larm till Arbetsmiljöverket.

Från att ha varit 14 medarbetare, varav tio journalister, är sedan årsskiftet bara fem kvar på Bärgslagsbladet/Arboga Tidning som ingår i Mittmedia. I april genomfördes en medarbetarenkät där det framkom att de som arbetar på redaktionen känner sig utlämnade, saknar coachning och närhet till arbetsledning.

Resultaten i enkäten tillsammans med signaler om att journalisterna på tidningen mådde dåligt ledde till att skyddsombudet lämnade in en så kallad § 66a-framställan om krav på åtgärder, enligt Arbetsmiljölagen, och slog larm till Arbetsmiljöverket.

Strax före midsommar genomförde Arbetsmiljöverket en inspektion på redaktionen, och Journalisten har tagit del av tjänsteanteckningarna. Journalisterna på redaktionen upplever bland annat att inflödet av information från nyhetsdesken i Västerås är för högt och att det läggs ut för många uppdrag på redaktionen, med ”ständiga deadlines”. Journalisterna känner att de aldrig räcker till.

Varje medarbetare och redaktion följs upp dagligen eller veckovis av ett nyckeltal, Key Performance Indicator, KPI. Nyckeltalet innehåller ett krav på lägsta prestationsnivå och används för att se hur många som läser varje artikel eller ser på ett live-TV-inslag. Enligt skyddsombudet är nyckeltalen alltid för högt satta, journalisterna kommer aldrig upp i tillräckligt bra siffror och ”vi hamnar alltid på rött”.

Samtidigt har live-TV-sändningarna ökat och journalisterna utsätts ofta för kritik när de kommer ut för sent, eller måste rapportera live från sådant som känns fel, exempelvis att livesända när ett hus brinner ner.

”Journalisterna är välkända i trakten och de blir ofta negativt bemötta och hånade eftersom många är missnöjda och de får stå till svar när många tycker att tidningen blivit sämre”, står det i tjänsteanteckningen från inspektionen.

Både arbetsgivare och skyddsombud anser att det finns otydligheter i samordningen. Arbetsgivaren anser att det behövs utbildningsinsatser, och kommer också att lämna ett förslag till nya rutiner och ny organisation efter sommaren.

Margareta Levin Blekastad, ordförande i journalistklubben för de tidigare Promediatidningarna inom Mittmediakoncernen, uppger för Journalisten att det är den stora personalminskningen på BBL/AT som lett till arbetsmiljöproblemen.

– Det har blivit en stor arbetsbelastning på journalisterna där, eftersom personalminskningen var så omfattande, säger Margareta Levin Blekastad.

Finns det liknande situationer på andra av de tidigare Promediatidningarna?
– Nej, inget som är i den omfattningen.

Läs även: vår intervju med chefredaktör Daniel Nordström om arbetsmiljöproblemen på BBL/AT.

Arbetsmiljön på Mittmedia

Senaste numret

Prenumerera

Nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrevet

Säg upp din prenumeration här

Hatad

Ansvarig utgivare: Helena Giertta. Allt material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna, men ange källan. Information om cookies