Anklagad fick inte
bemöta påståenden

25 februari, 2016

MEN-beslut Dagen klandras för att ha brutit mot god publicistisk sed, för att de inte gett en anklagad person rätt till att bemöta anklagelserna.

Den 30 april publicerade Dagen ett  reportage med rubriken "Sprickorna bakom domkyrkans fasad".

Reportaget handlade om vad som hänt efter kyrkans skilsmässa från staten.

I texten beskrevs bland annat också händelserna kring en präst som avsagt sig sitt ämbete efter sexuella relationer med ungdomar. Efter sex år ville han ha, och fick, tillbaka sin rätt att vara präst. En omorganisation var också av särskilt intresse i reportaget.

En av de som kritiserades var domprosten som nu anmält reportaget.

I sin anmälan menar han att artiklarna var fulla av sakfel och personpåhopp. Enligt honom hade ”rykten på stan” lyfts upp till sanningar.

Tidningen svarade att artiklarna byggde på en omfattande research och ett stort antal förstahandskällor, både skriftliga och muntliga. Tidningen anförde också att en hård och samstämmig kritik hade riktats mot honom.  Enligt tidningen hade domprosten getts möjlighet att kommentera kritiken. Han hade heller inte efter publiceringen krävt någon rättelse eller komplettering, framförde tidningen.

Detta håller inte anmälaren med om. Han menar att han inför publiceringen blivit uppringd av en annan journalist och fått svara på några korta frågor, som bara täckte en liten del av påståendena i huvudtexten.

Pressombudsmannen säger i sin bedömning att ”Frågor som rör arbetsmiljö kan ha ett stort allmänintresse (…) Det finns således inget att invända mot att Dagen valt att undersöka arbetsmiljön i Visby domkyrkoförsamling. Inte heller mot att kyrkoherden och en ledamot av kyrkorådet lyfts fram som ansvariga. Deras ledande roller innebär ett tungt ansvar för arbetsmiljön.”

Men, pressombudsmannen menar att domprosten inte fått bemöta flera allvarliga påståenden. Bland annat det om att en löneökning påståtts vara en muta.

Därför vill PO klandra tidningen Dagen för brott mot god publicistisk sed. Pressens Opinionsnämnd instämmer och klandrar tidningen för att ha brutit mot god publicistisk sed.

Kommentarer

Det finns 0 kommentarer på sidan.


Kommentera
Kommentarer på Journalisten är till för yrkesdebatt och är förhandsmodererade. Det innebär att de inte kommer att publiceras direkt. Kommentarer som innehåller hat, hot eller personpåhopp kommer inte att publiceras. Journalistens ansvariga utgivare ansvarar även för kommentarsfältet.
MEN-beslut

Senaste numret

Prenumerera

Nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrevet
Ansvarig utgivare: Helena Giertta. Allt material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna, men ange källan. Information om cookies