Gå direkt till textinnehållet

Svar: SR koncentrerar kompetensen

Det är sant att Sveriges Radio ska få en ny teknisk organisation. Den kommer att fungera bättre – inte sämre – än den gamla har gjort.

Det här är en argumenterande text. Åsikterna i artikeln är skribentens egna.

Kritiken av den tekniska organisationen som fördes fram till företagsledningen för ett år sedan pekade på en rad problem: oklar ansvarsfördelning, oklara och komplicerade besluts- och kontaktvägar, och en alltför strikt uppdelning av funktioner med minskade samarbetsmöjligheter som följd.

Den nya organisation som vi nu vill införa innebär lösningar på dessa problem, även om ingen organisation naturligtvis är fulländad.

När det gäller de lokala kanalerna finns i dag resurser för 1,5 tekniker för varje kanal, medan det i fortsättningen kommer att finnas två tekniker för att klara den lokala produktionen.

Tidigare har de lokala kanalerna enbart haft produktionstekniker inom sin organisation, medan service/IT-tekniker hörde till enheten Administration och Teknik. Nu bryter vi den gränsen och ger varje lokal kanal två tekniker med ett samlat uppdrag att klara både produktion och service och till viss del arbetet med fordon och fastigheter – vilket innebär en bredare teknisk kompetens tillgängligt på alla kanaler. Så har det inte varit tidigare. Vi skapar en mer jämnt fördelad tillgång på teknisk kompetens på kanalerna.

Samtidigt är det sant att antalet tekniker inom avdelningen Teknik/IT kommer att minska enligt de planer som finns – men det beror inte på den nya tekniska organisationen, utan är en process som inletts långt tidigare.

Skälen är att hela den tekniska strukturen förändras och förenklas i takt med den tekniska utvecklingen, och då blir det färre tekniker som sköter apparaterna. Vi har inte råd att avstå från den rationaliseringen, och det vore inte heller försvarbart mot dem som finansierar vår verksamhet att inte ta de tekniska landvinningarna i anspråk för att flytta pengar från teknik till journalistik.

Björn Löfdahl
programdirektör SR
Jyrki Elo
administrativ och teknisk direktör SR

Fler avsnitt
Fler videos