Gå direkt till textinnehållet

Det kan bli en skammens jul för oss alla

I går fick de anställda på Aftonbladet och Svenska Dagbladet besked om nästa steg i omställningen från print till digital nyhetsproduktion. Båda tidningarna möter stora utmaningar när upplagor och annonsintäkter faller allt snabbare och vi i de fackliga organisationerna kan inte annat än att försöka bidra till att omställningen sker så smärtfritt och humant som möjligt för personalen.

Det här är en argumenterande text. Åsikterna i artikeln är skribentens egna.

Både Aftonbladet och Svenska Dagbladet har under senare år genomgått ett veritabelt stålbad där nedbemanningar följts av nya nedbemanningar med en nästan naturbunden regelbundenhet. Hittills har vi klarat detta utan uppsägningar och Las-lista. Alla som har slutat har gjort det genom att frivilligt söka och acceptera erbjudna avgångsvederlag. 

Nu ska 30-40 tjänster på bort på Aftonbladet och större delen av featurematerialet läggas ut på externa företag. På Svenska Dagbladet handlar det om en mindre omorganisation som framförallt kommer att beröra redigeringen. I samband med detta erbjuds samtliga fast anställda som är beredda att säga upp sig frivilligt avgångsvederlag på mellan 6 och 17 månadslöner. 

Samma dag som de anställda i Aftonbladet och Svenska Dagbladet fick detta erbjudande fick de anställda i Schibsted Sveriges interna bemanningsbolag, SMAB, veta att personalstyrkan måste minskas till följd av att nedskärningarna i de två enda "kundföretagen". En Las-lista kommer att upprättas – men ingen andas ett ord om avgångsvederlag. Detta är det slutgiltiga beviset för Schibsted Sveriges cyniska personalpolitik där man delar upp personalen i A- och B-lag. De ansvariga cheferna själva kallar det "flexibilitet"… 

Annons Annons

De anställda på SMAB levde redan innan dagens besked med betydligt tuffare villkor än de fast anställda på Aftonbladet och Svenska Dagbladet. De går på bemanningsavtalet och inte SJF-avtalet (även om det lokala avtalet på någon punkt är bättre än det centrala bemanningsavtalet), de får sina kontrakt med AB eller SvD förlängda med sex till nio månader i taget och de har i medeltal löner som understiger de fast anställdas med 6.000 kronor. 

Klubbarna inom Schibsted Sverige kräver nu att de anställda på SMAB ska erbjudas samma avgångsvederlag som kollegorna på kundföretagen där de arbetar! 

Argumentet att SMAB inte har dessa resurser håller inte. Det har inte Svenska Dagbladet heller, det är Schibsted som skjuter till medel – nu liksom tidigare. Fram till den 16 december har cheferna på Aftonbladet och Svenska Dagbladet tillgång till en "penningpåse" vars innehåll ska täcka sökta och beviljade avgångsvederlag. De anställda i SMAB, som nu alltså drabbas hårdast, ska däremot hålla fingrarna borta. Pengarna är ju enbart avsedda för koncernens A-lag! Om inte de styrande i Schibsted Sverige, och ytterst i börsnoterade mediegiganten Schibsted ASA (vars aktie den senaste tiden rusat på börsen) inser det oacceptabla i detta blir det en skammens jul för oss alla.
                                      Thomas Berglund
                                      ordförande i Svenska Dagbladets Journalistklubb
                                      Anna Flytström
                                      ordförande i SMAB:s Journalistklubb
                                      Christer B Sandberg
                                      ordförande i Svenska Dagbladets Unionenklubb
                                      Lars-Göran Thunman
                                      ordförande i Aftonbladets Unionenklubb
                                      Niclas Vent
                                      ordförande i Aftonbladets Journalistklubb