Arnold Jeppsson: Styrelsen saboterar

2 juni, 2004

Det här är en argumenterande text med syfte att påverka. Åsikterna i artikeln är skribentens egna.

Tack, Agneta Lindblom Hulthén och Journalistförbundets styrelse! På tre röda sekunder lyckades ni förstöra allt fackligt arbete inom Journalistförbundets regi, som klubben på Dagens Industri framgångsrikt bedrivit under decennier. Mycket imponerande!

Tack, Agneta Lindblom Hulthén och Journalistförbundets styrelse! På tre röda sekunder lyckades ni förstöra allt fackligt arbete inom Journalistförbundets regi, som klubben på Dagens Industri framgångsrikt bedrivit under decennier. Mycket imponerande!

Måndagen den 10 maj fattade FS beslutet att frånta oss förhandlingsrätten i upphovsrättsfrågor. Först torsdagen 13 maj hade ni tid att meddela Dagens Industris journalistklubb ert beslut, trots att klubben på olika sätt försökt få reda på beslutet.

Och budskapet var klart: ”FS bestämmer, och om ni protesterar genom att lämna förbundet så gör det inte FS någonting.”

Ett unikt beslut inom Journalistförbundet, misstänker jag. Under min fackliga ”karriär”, jag var ordförande i åtta år i journalistklubben på DI, har jag aldrig hört talas om något liknande.

bryt

DI-klubben fick inte veta hur besluten var formulerade, och inte ens en chans att försvara sig, varken skriftligt eller muntligt inför beslutet.

Men sådant är förbundet. Makten och paragraferna är viktigare än resultatet.

Att du med detta beslut på tre röda sekunder lyckades förstöra facklig verksamhet på Sveriges mest lönsamma tidning är imponerande. För vi som har jobbat fackligt på DI, har varit mycket kritiska mot Journalistförbundet, det ska gudarna veta. Men vi har sett till att medlemmarna varit medlemmar och betalt avgift och argumenterat emot dem som vill lämna förbundet. Vi har också sett det som viktigt att delta i det fackliga arbetet på alla nivåer i förbundet.

När ni tog beslutet om att ta från oss förhandlingsrätten innebar det också att ni förstörde det fackliga arbetet i förbundets regi för oöverskådlig tid. För hur tror du att någon på DI ska ta på sig arbetet att leda en journalistklubb hos oss? Men det är säkert inte viktigt för dig. Utan det viktiga är att paragrafernas helgd får hållas högt.

bryt

Att jag personligen är så förbannad över att du lyckades förstöra det som jag ägnat nästan hela min ”fackliga karriär” på DI att bygga upp, spelar väl ingen roll. Under min tid som ordförande fick jag nästan dagligen ta emot kritik mot förbundet, en organisation som jag då försökte försvara. Det gick inte alltid. I dag är det omöjligt.

Sedan frågar jag mig vilka signaler förbundet nu skickar ut till klubbaktivister på övriga mediearbetsplatser. ”Lyd FS och håll tyst”, är slutsatsen.

Motparten TU måste häpet se på hur Journalistförbundet förstör fungerande lokala upphovsrättsavtal, trots att det nya kollektivavtalet ger klubbarna rätt att teckna just denna typen av avtal.

Till övriga medlemmar och klubbar inom Journalistförbundet vill jag bara säga följande: Låt oss nu diskutera hur vi vill att ett journalistfack som står på medlemmarnas sida ska se ut, inte ett fack som styrs av paragrafer från 1900-talets början.

bryt

Till dig och övriga FS kan jag bara vädja, eftersom stadgarna förbjuder mig att överklaga beslut fattade av FS: Riv upp Ert beslut om DI-klubben på nästa FS-möte. DI-klubben har uttryckligen sagt till FS att de vill lösa frågan och de hoppas fullt ut hitta en lösning som kan leva upp till stadgarna. Ta emot klubbens utsträckta hand och gräv inte ner er i skyttegravarna.

före detta ordförande i journalistklubben på Dagens Industri och före detta medlem av förbundsstyrelsen

bryt bryt

SVAR:

Snälla, kära Arnold!

Du vet att en förbundsstyrelse måste följa stadgan. Vi måste också följa de kollektivavtal vi skriver med arbetsgivaren.Det kan vi inte om klubbar skriver hemliga avtal.

Förbundsstyrelsen är formellt ansvarig för alla avtal som tecknas, i förhållande till den vi tecknar kollektivavtal med, i det här fallet Tidningsutgivarna. Stadgarna fastställs av kongressen, högsta beslutande organet i förbundet. När vi följer stadgan begår vi inga maktövergrepp utan ser till att demokratin fungerar.

Vi har inbjudit Dagens Industris klubb till förbundet tidigare,men invitationen har avslagits, och vi har återupprepat den inbjudan till nästa styrelsesammanträde. Vi har också erbjudit oss att komma till redaktionen och redogöra för läget.Jag har till Din efterträdare som klubbordförande sagt att jag kan prata direkt med Tidningsutgivarnas ordförande om det skulle kunna lösa upp knuten.

Och jag är övertygad om att Du vet att varken jag eller styrelsen i övrigt drivs av några maktbehov.

Vi kommer att delegera förhandlingsrätten i upphovsrättsfrågan till klubbstyrelsen, så snart vi kan av stadgeskäl. Vi vill faktiskt att upphovsrättsavtal ska slutas lokalt, men ett avtal kan inte hållas hemligt för de medlemmar det berör eller för den, som bär ansvaret för det.

Vi har inte grävt en enda skyttegrav, vi tar utsträckta händer och vi sträcker ut händer.

Självklart blir jag djupt sårad när du riktar din ilska och frustration mot mig personligen och gör det med sådan hätskhet. Din beskrivning av det som skett är inte korrekt och ditt misstänkliggörande av styrelsens motiv är djupt orättvist. Men samtidigt har jag i minnet allt viktigt, roligt, konstruktivt arbete vi lagt ner för journalistiken och journalisternas villkor under åren tillsammans i styrelsen så jag sträcker gärna ut handen till dig.

Journalistförbundets ordförande

Kommentarer

Det finns 1 kommentar på sidan.


Kommentera
Kommentarer på Journalisten är till för yrkesdebatt och är förhandsmodererade. Det innebär att de inte kommer att publiceras direkt. Kommentarer som innehåller hat, hot eller personpåhopp kommer inte att publiceras. Journalistens ansvariga utgivare ansvarar även för kommentarsfältet.
Inlagt av Jan-erick Hursti mån, 2011-12-19 22:18

Samma visa

Av Jan-Erick Hursti

Jaha. Nu är avtalet klart å inget nytt under solen. Inga speciella avtal för lågt betalda journalister på landsbygden. Inga låglönesatsningar trots stora ord.

Är det så omöjligt att lägga upp ett avtal där journalister med låga löner t ex under 20 000 kr per månad ska få en högre procentuell del jämfört med de storstadsjournalister med löner över 21 000.

En procentsats på 4-5 procent till låga löner och 2 – 2,5 procent till resten.

Inte rättvist??

En solidarisk förhandlingspolitik som gynnar oss låglönejournalister det är väl rättvist. I alla fall under en lönerörelse.

Men det blir väl när det fryser is i helvetet.

Jan-erick Hursti

allmänreporter

Årets groda 2021

Alla gör fel ibland. Men en del fel är roligare än andra. Nu kan du rösta på vilken som var 2021 års roligaste groda. Sista dag för att rösta är den 14 februari. Rösta här.

Senaste numret

Prenumerera

Nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrevet
Ansvarig utgivare: Helena Giertta. Allt material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna, men ange källan. Information om cookies