Gå direkt till textinnehållet

Våldssport i TV4 anmäls till JK

Våldsamma slagsmål med blodvite och försök till strypning före klockan 21 gör att Granskningsnämnden anmäler fyra program i TV4 sport till Justitiekanslern.

Efter fyra anmälningar granskade Granskningsnämnden TV4 Sports sändningar av programmen The Ultimate Fighter, The Ultimate Fighting Championship, IFL Fight Night, UFC-gala och IFL Battleground. I programmen visades tävlingar i kampsporten mixed martial arts, där deltagarna boxades, brottades, sparkade och knäade varandra och utdelade kraftiga och upprepade slag mot ansikte och huvud.
Granskningsnämnden ansåg att det våldet faller under bestämmelsen om våldsskildringar i radio- och TV-lagen. Sådant våld får endast visas efter kl. 21.00 och måste då föregås av en varning.

Eftersom programmet The Ultimate Fighter sändes med start kl. 18.00 var risken enligt Granskningsnämnden stor att barn skulle se programmet. Nämnden beslutade därför att anmäla dessa sändningar till Justitiekanslern.

Om Granskningsnämnden finner att en sändning innehåller våldsskildringar eller pornografiska bilder i strid med bestämmelsen ska nämnden anmäla detta till JK, som är den som avgör om inslaget bryter mot radio- och TV-lagens paragraf 6:2. Den lyder:

Annons Annons

"Ett tv-program med ingående våldsskildringar av verklighetstrogen karaktär eller med pornografiska bilder får inte sändas under sådan tid och på ett sådant sätt att det finns en betydande risk för att barn kan se programmet"

Eftersom övriga granskade program sändes på sen kvällstid ansåg nämnden inte att risken för att barn skulle se programmen var så stor att sändningarna stred mot bestämmelsen. Däremot borde sändningarna, med hänsyn till sitt innehåll, ha föregåtts av en varning.

 

Fler avsnitt
Fler videos