Gå direkt till textinnehållet

TV4 sparar 800 miljoner – Scherman inte nöjd

En avtrappning med totalt 800 miljoner kronor fram till år 2007 – och därefter en helt skrotad koncessionsavgift. Det föreslås i regeringens utredning om TV4s avgift till staten, som presenterades i dag. TV4s VD Jan Scherman se utredningen som “ett steg i rätt riktning”, men vill ha en snabbare minskning av lokal TV-stationernas avgift.

En avtrappning med totalt 800 miljoner kronor fram till år 2007 – och därefter en helt skrotad koncessionsavgift. Det föreslås i regeringens utredning om TV4s avgift till staten, som presenterades i dag. TV4s VD Jan Scherman se utredningen som “ett steg i rätt riktning”, men vill ha en snabbare minskning av lokal TV-stationernas avgift.

Regeringens enmansutredare i koncessionsavgiftsutredningen, lagman Marianne Eliasson, överlämnade i dag sitt betänkande om hur TV4s avgift till staten påverkas av förändringarna på TV-området, i samband med skiftet från analoga till digitala sändningar.

Utredningen har kommit fram till att en avgiftsskyldighet är fortsatt motiverad fram tills det analoga nätet släckts ned och föreslår att koncessionsavgiften i sin nuvarande konstruktion skall behållas fram till september 2007, som är det föreslagna omläggninsgdatumet i regeringens proposition om digital-TV. Därefter skrotas avgiften helt.

Utredningen föreslår också att en avtrappning ska ske fram till 2007, så att koncessionsavgiften sänks i takt med att tittarna övergår från analoga till digitala sändningar i marknätet. Som modell för avtrappningen föreslås att avgiften minskas med 20 procent för år 2004, med 40 procent för år 2005, med 60 procent för år 2006 och med 80 procent för år 2007. Koncessionsavgiften för reklamintäkter från TV4s regionala sändingar, som nu läggs på toppen av intäkterna och beskattas med 40 procent, sänks till 20 procent.

Totalt innebär förslaget att TV4s koncessionsavgift minskar med sammanlagt 800 miljoner kr under fyraårsperioden.

TV4s VD Jan Scherman säger till Journalisten att han tycker att det är bra att utredaren valt en “enkel och obyråkratisk modell” för avtrappningen, men är ändå inte helt nöjd:

– Det är ju känt att TV4 önskat en snabbare nedtrappning, eftersom TV-situationen så radikalt förändrats sedan avgiften infördes. Men vi ska studera de beräkningsgrunder utredaren använt och så får vi återkomma i vårt remissvar.

Scherman tycker att det är “positivt” att utredaren beaktar lokal-TVs situationen och ser förslaget på den punkten som ett steg i rätt riktning – men inte tillräckligt.

– Jag tror inte att reduktionen är tillräcklig för att lokal-TV ska kunna bli lönsam. Det måste man titta närmare på. Lokal-TV är strukturellt oerhört viktig för TV4 och den måste ha en annan ekonomisk ram än vad som föreslås här för att kunna nå lönsamhet.

Fler avsnitt
Fler videos