SVT: ”Vet inte om arvodesskillnaden är så stor”

6 oktober, 2020

SVT är nöjd med kvaliteten på översättningar från samtliga externa leverantörer av undertexter. Det är svaret när Journalisten frågar om de låga arvodena hos SVTs underleverantör Iyuno.

Journalisten rapporterade igår att frilansar som översätter och textar åt Netflix i många fall tjänar dubbelt så mycket som de som undertextar åt SVT.

– Duktiga översättare riskerar att gå till Netflix och andra kunder i stället, sade Josefine Eld, sekreterare i journalistklubben Medietextarna.

Nu svarar Anna Zettersten, avdelningschef på SVT Språk & Tillgänglighet, på kritiken i en mejlintervju.

Hur ser ni på att frilansar kan tjäna så mycket mer på att undertexta åt Netflix än åt SVT?
”Jag kan inte bekräfta de uppgifter du har fått om arvoden eftersom SVT inte har tillgång till förstahandsuppgifter om löner och arvoden för översättning och textning hos andra mediebolag. Om det överlag är så att frilansande översättare tjänar ’mycket mer’ på att undertexta åt Netflix än åt SVT vet vi de facto inte.”

Borde inte SVT som public service-bolag säkra de bästa undertextarna, genom konkurrenskraftiga arvoden?
”Vi följer upp att våra leverantörer levererar på det sätt vi har kommit överens om, och vi gör kvalitetsbedömningar av översättningar, textningar och andra uppdrag från externa leverantörer. Överlag är vi nöjda med kvaliteten på översättning hos alla våra externa leverantörer.”

Hon lyfter också att SVT Språk & Tillgänglighet har 40 anställda undertextare och en hög självförsörjningsgrad för textning och översättning, och att Iyuno bara är ett av flera bolag SVT har avtal med för uppdrag som inte behålls internt.

”SVT betalar till respektive bolag per uppdrag enligt avtal som vi överenskommit. I priset för förproducerad översättning ingår kvalitetskontroll som görs hos den externa leverantören efter att den enskilda översättaren är färdig med sitt uppdrag.”

Zettersten menar att nya teknikverktyg, som de tidkodade mallar som Netflix använder, är intressanta för SVT.

”Den typen av verktyg liksom teknik för automationsstöd i textning och översättning kommer att fortsätta förändra hur medietextning och medieöversättning produceras. Även på SVT jobbar vi med projekt som tar fram automationsstöd och automationslösningar för att producera framför allt svensktextning.”

Hur ser ni på kritiken från fackligt håll om att SVT borde ta ansvar för hela leverantörskedjan, så att det går att försörja sig på att undertexta åt SVT?
”I SVTs villkor från regering och riksdag står att SVT ska bidra till att stärka en livskraftig produktionsmarknad i hela landet, vilket innebär att vi inte är eller bör vara helt självförsörjande utan ska upphandla avtal med externa leverantörer – vilket också görs inom alla delar av SVT. Vi förlitar oss på att de produktionsbolag vi anlitar följer avtal.”

Anna Zettersten menar att det månadssnitt på 14 100 kronor för att undertexta hos BTI/Iyuno som har lyfts fram av Medietextarna, inte säger så mycket i sig.

”Eftersom frilansarvoden i branschen oftast mäts per programminut blir det skillnad i dagsarvode på att översätta 10 minuter på en dag och att översätta 30. Exemplet 14 100 säger inte så mycket om man inte får reda på hur många programminuter det är beräknat på”, skriver Anna Zettersten.

Kommentarer

Det finns 1 kommentar på sidan.

Inlagt av Håkan Andersson ons, 2020-10-07 15:26
Vilket snömos. "Vi förlitar oss på att de produktionsbolag vi anlitar följer avtal", uttalar sig SVT-chefen. Hon syftar rimligtvis på det avtal som SVT har skrivit med Iyuno, eftersom dessa vägrar att förhandla med facket och inte heller erbjuder sina frilansare kollektivavtalsliknande villkor. Anna Zettersten smiter undan sitt ansvar, och det vet hon om. Självklart har SVT ett ansvar för hela leverantörskedjan, och det duger inte att förutsätta att underleverantörer agerar på ett korrekt och etiskt försvarbart sätt. Då blir SVT:s omtalade värdegrund bara tomma ord. Löneexemplet i artikeln är naturligtvis baserat på heltidsarbete, och hur många programminuter som ingår är inte intressant i sig eftersom det varierar kraftigt utifrån svårighetsgraden på programmen(och kvaliteten på översättningarna, kan tilläggas). Anna Zettersten väljer att blanda bort korten eftersom det naturligtvis är känsligt för henne att SVT anlitar ett bolag som erbjuder sina frilansare så usla villkor. Det "automationsstöd i textning och översättning" som hon talar om är för övrigt datorprogram som hon antagligen hoppas ska ersätta undertextarna på sikt. Flera av oss har säkert redan sett SVT:s försök att låta lokala nyhetsprogram snabbtextas av maskiner, och resultatet borde avskräcka. Det är rent löjeväckande stundtals, och ett förakt mot tittarna. Man kan tycka att SVT kunde avsätta åtminstone en liten del av sin mångmiljardbudget till att erbjuda högkvalitativa undertexter, och dessutom ta ansvar för att inte göra ett antal mänskliga undertextare arbetslösa, hur "intressanta" dessa "nya verktyg" än ter sig för SVT-chefen.

Senaste numret

Prenumerera

Nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrevet
Ansvarig utgivare: Axel Andén. Allt material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna, men ange källan. Information om cookies