Svegfors ska utreda mediestödet

14 oktober, 2021

Mats Svegfors har fått i uppdrag att utreda mediestödet efter att den nuvarande presstödsförordningen upphör att gälla 2023.

Dagens press- och mediestöd är godkänt av EU-kommissionen till och med år 2023. Idag har kulturdepartementet gett tidigare publicisten och politikern Mats Svegfors i uppdrag att utreda förändringar av press- och mediestödet. Utredningen ska utvärdera dagens stödformer och lämna förslag på hur stödet kan förbättras.

Utredaren ska också föreslå hur en övergång till ett förändrat system ska genomföras och vilka kriterier som ska ligga till grund för fördelning av stöd.

”Det är viktigt med ett långsiktigt hållbart mediestöd som bidrar till bra villkor och ger förutsättningar för oberoende och lokalt förankrad nyhetsförmedling i hela landet. Jag är glad att Mats Svegfors kommer att leda arbetet med att ta fram förslag som har brett politiskt stöd”, säger kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP) i en kommentar.

Branschorganisationen TU välkomnar utredningen och ser det som viktigt att villkoren för det nya mediestödet kan läggas fast så snart som möjligt så att medieföretagen får långsiktighet och förutsägbarhet.

”En övergång till ett nytt system för direkta stöd måste också innehålla övergångsbestämmelser – sannolikt över ett antal år – med en nedtrappning av det nuvarande stödet och en successiv övergång och infasning i ett nytt system”, säger TUs vd Johan Taubert i en kommentar.

Parallellt med mediestödsutredningen kommer finansdepartementet att ges i uppdrag att utreda frågan om ett momsundantag för nyhetstidningar. Utredningarna ska beredas gemensamt.

Kommentarer

Det finns 0 kommentarer på sidan.


Kommentera
Kommentarer på Journalisten är till för yrkesdebatt och är förhandsmodererade. Det innebär att de inte kommer att publiceras direkt. Kommentarer som innehåller hat, hot eller personpåhopp kommer inte att publiceras. Journalistens ansvariga utgivare ansvarar även för kommentarsfältet.

Senaste numret

Prenumerera

Nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrevet
Ansvarig utgivare: Helena Giertta. Allt material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna, men ange källan. Information om cookies