Gå direkt till textinnehållet

Svante Weyler fortfarande hetast

Sveriges Radios styrelseordförande har sagt nej till Norstedts förlagschef Svante Weyler som ny VD för Sveriges Radio. Men fortfarande är det Weyler som är den hetaste kandidaten.

Sveriges Radios styrelseordförande har sagt nej till Norstedts förlagschef Svante Weyler som ny VD för Sveriges Radio. Men fortfarande är det Weyler som är den hetaste kandidaten.

När SR-styrelsen inledde diskussionerna om en ny VD efter Lisa Söderberg fanns som mest 70 namn med på listan.

Med hjälp av en extern rekryteringskonsult tog styrelsens rekryteringsgrupp, bestående av Marika Ehrenkrona, vice ordföranden Tomas Rudin och avgående ordföranden Karin Johansson, fram en kravspecifikation som hela styrelsen senare enades om. Denna bestod av fem punkter:

* Personen ska ha integritet

* Det ska vara någon som kan publicistik

* Personen ska ha ledarskaps- och managementkunskaper

* Personen ska stå för kvalitet och förnyelse

* Det ska vara en person (inget delat ledarskap), som rapporterar till styrelsen

bryt

Styrelsens ordförande Marika Ehrenkrona kommenterar kravprofilen så här:

– Det viktigaste är kombinationen av publicistisk kompetens och ledaregenskaper. Vi har vägt in kunskaper om kultur, vilket ligger i det publicistiska. Kravet på förståelse för publicistik och journalistik inbegriper också integritet. Men det handlar inte om att bästa journalist vinner. Den dubbla kompetensen måste finnas. Det kan vi inte släppa.

Inför styrelsemötet den 1 april hade de 70 namnen på listan reducerats till enbart två: Joachim Berner och Svante Weyler. Men även om rekryteringsgruppen förde fram båda kandidaterna för diskussion var det Berner som gruppen presenterade som sitt tydliga första val.

– Marika Ehrenkrona hade redan bestämt sig för Berner. Kontakterna med Svante Weyler var mest pliktskyldiga. Berner var hennes man, säger en person med god insikt i rekryteringsprocessen till Journalisten.

bryt

Någon omröstning om de båda kandidaterna genomfördes aldrig på styrelsemötet.

– Vi vägde för och emot de båda slutkandidaterna och samtliga fastnade för Berner, säger styrelseledamoten Lars Christiansson.

Hans styrelsekollega Maria Arnholm hävdar att enigheten i styrelsen var stark:

– Det var ett lätt beslut att fatta. Att det var en storm att vänta mot beslutet hade vi tagit med i beräkningen.

Direkt efter mötet ringde Marika Ehrenkrona två samtal. Ett till Joachim Berner, för att meddela honom om styrelsens beslut att förorda honom och inleda en diskussion om avtalsvillkor. Ett till Svante Weyler, för att – trots att MBL-förhandlingar ännu inte var inledda – meddela honom att han var avförd som kandidat.

– Hon ringde mig efter styrelsemötet och sade att de förordat en annan, säger Svante Weyler till Journalisten.

Veckan därpå, den 9 april, genomfördes ett extrainkallat styrelsemöte för att, efter avslutade MBL-förhandlingar, fatta det formella beslutet om att utse Berner till ny VD. Beslutet sågs som en formsak och endast en timme var avsatt för styrelsemötet, som bara hade två punkter på dagordningen: anställningsavtal för VD och tillsättning av VD.

bryt

Men nu var styrelsen inte längre enig: ledamöterna Tomas Rudin, Björn Fries och Maine Westin hade ändrat uppfattning om Berner och de två fackrepresentanterna, Kjell Cladin för SIF och Witold Lanzenberg för Journalistförbundet, meddelade att Berner inte hade deras medlemmars stöd.

Med fem mot och bara tre för kunde beslutet att utse Berner inte fattas – och någon annan kandidat fanns plötsligt inte längre, eftersom Marika Ehrenkrona redan tackat nej till Svante Weyler, vilket denne också medgivit i medierna.

På en fråga från Journalisten i förra veckan huruvida någon tidigare kandidat på nytt kunde bli aktuell var Marika Ehrenkrona också mycket tydlig:

– Nej.

Svante Weyler vill inte kommentera hur han tycker att rekryteringsprocessen hanterats av styrelsen.

– Det är inte roligt att tala om jobb som man inte fått, oavsett hur det gått till.

Men är det inte märkligt att en av två huvudkandidater får ett så tydligt nej, innan processen är avslutad?

(lång tystnad)

– Jag har ingen uppfattning om det.

Är du fortfarande intresserad av jobbet?

– Jag har inga kommentarer till det. Det är bara styrelsen som vet vad de tänker göra nu. Jag är så lyckligt lottad att jag har ett jobb.

I torsdags åkte Svante Weyler på en sedan länge planerad semesterresa till Kongo.

– Jag ska ha fyra veckor för mig själv. Det ska bli mycket skönt.

Under tiden han är borta lär dock spekulationerna om hans namn tillta. För inom Sveriges Radio finns det fortfarande många som talar sig varma för hans kandidatur.

– Många undrar varför inte Weyler kunde få bli VD. ”Honom hade vi velat ha”, säger man, kommenterar journalistklubbens representant i MBL-förhandlingarna, Ola Gäverth.

Maja Aase, redaktionsskreterare på SR Kultur, bekräftar den bilden:

– Det är många här som skulle vilja ha Svante Weyler som VD. Han är duktig, har lång erfarenhet av och känner för public service.

En liknande uppfattning ger Christer Eklund, chef för Musikradion i P2, uttryck för:

– Med sin bakgrund på Sveriges Radio och inom kultursfären är Svante Weyler helt klart ett intressant namn.

bryt

Monika Sällström, vice sektionsordförande på Radio Sweden, anser även hon att stödet för Weyler är stort.

– Folk blev glada när de hörde hans namn nämnas i det här sammanhanget. Han är journalist och har sin förankring och sitt hjärta i public service.

Journalistklubbens sektion i Göteborg var kategoriskt emot Joachim Berner som VD-kandidat. Men Svante Weylers namn tas emot betydligt mer positivt:

– Många här tycker att Svante Weyler är kunnig, entusiastisk och en sympatisk och trevlig person, säger Patrik Paulsson, ordförande i sektionen.

Styrelsens ordförande Marika Ehrenkrona och vice ordförande Tomas Rudin, ville, när Journalisten talade med dem i slutet av förra veckan, inte kommentera Svante Weylers namn över huvud taget.

VD-frågan ska diskuteras på nytt på styrelsemötet den 6 maj. Då ska också frågan om en eventuell ekonomisk kompensation till Joachim Berner diskuteras.

hl@sjf.se

mj@sjf.se

Fler avsnitt
Fler videos