Gå direkt till textinnehållet

Sjukskrivna drabbas av försäkringsbyte

Redan sjukskrivna hamnar i kläm när Tidningsutgivarna i vår byter bolag för sin gruppförsäkring för anställda på landets dagstidningar.

Redan sjukskrivna hamnar i kläm när Tidningsutgivarna i vår byter bolag för sin gruppförsäkring för anställda på landets dagstidningar.

Fram till nu har gruppförsäkringen legat hos Länsförsäkringar. I fortsättningen övertar Skandia gruppförsäkringen. Men Skandia tar bara emot kunder som fyllt i en hälsodeklaration och godkänts av företaget.

– För mig var det här en chockartad upptäckt, säger en deltidssjukskriven journalist som inte godkänns som kund av Skandia.

Eftersom hon redan är sjukskriven får hon inte följa med i den nya gruppförsäkringen hos Skandia. Hon hänvisas i stället till en dyrare fortsättningsförsäkring i Länsförsäkringar, en försäkring som dessutom har osäker giltighetstid. En annan inskränkning är att det inte går att få kompletterande försäkringar för den som vill utöka sitt försäkringsskydd för sig själv eller sina anhöriga.

bryt

– Det var Länsförsäkringar, inte vi, som sade upp avtalet om gruppförsäkring, säger Björn Svensson, förhandlingschef hos Tidningsutgivarna. Vi tog då in offerter från andra bolag och sammantaget kom Skandia med den offert som innebar den bästa lösningen.

Den deltidssjukskrivna journalisten, som nu hamnar utanför gruppförsäkringen, tycker att bestämmelserna är underliga.

– Inte blir väl mina barn sjukare för att jag blev skadad vid en olycka? Gruppförsäkringar brukar ju omfatta alla i en grupp, men nu får vi som redan är sjuka klara oss bäst vi kan.

Fler avsnitt
Fler videos