Gå direkt till textinnehållet

”Politiker hänger på vågen av mediekritik”

Åsiktsjournalister utanför storstäderna är mer utsatta än kollegor på de stora medierna, menar Lilian Sjölund, författare till boken Hatad. Vid ett panelsamtal på onsdagen kritiserades också politikers tendens att generalisera om medier.

Journalisten står bakom utgivningen av debattboken Hatad, där den politiska redaktören vid Hälsingetidningar Lilian Sjölund berättar om sina egna erfarenheter av hat, hot och trakasserier. Vid en bokrelease på onsdagen diskuterades hot och hat som ett akut problem för pressfriheten.

– Syftet är att man ska sluta skriva. Vi vet alla vilka ämnen som triggar igång det här, drt är allt som har med invandring att göra, sa Lilian Sjölund, som varnade för den självcensur som kan bli följden och som i undersökningar i journalistkåren visat sig förekomma hos en fjärdedel av de utsatta.

Långt ifrån alla som utsätts polisanmäler hot, trots att man vet att man ska. Journalistförbundets ordförande Jonas Nordling tryckte på arbetsgivarens ansvar – men Lilian Sjölund berättade att hon själv fått anmäla de gånger hon valt att göra det.

Annons Annons

Jonas Nordling tryckte på vikten av ett rättsväsende som utreder så mycket som möjligt av de anmälda hoten, inte minst för att kunna urskilja drivkrafterna hos de som trakasserar och hotar.

– Vi måste också ha en nolltolerans när människor som vi tycker har sunda värderingar börjar raljera om journalister. Det underminerar förtroendet, inskärpte han.

Mediekritik hör hemma i ett öppet samhälle, men att svepande kritisera journalister genom att rida på en sådan tidsanda är en helt annan sak, menade Jonas Nordling. 

Som exempel nämnde han hur ett statsråd vid ett möte relativt nyligen uttryckt sig generaliserande och negativt om journalister.

– Tyvärr, det är där vi landat, vi måste markera mot det sättet att raljera varje dag.

Lilian Sjölund ser samma farliga tendens:

– Politiker hänger på vågen av mediekritik, det har blivit inne att avfärda saker man ogillar som lögn, sa hon.