Gå direkt till textinnehållet

Oro för nedskärningar i Dalarna

Den 1 september förvandlas fem lokaltidningar i Dalarna till editioner av Dalarnas Tidningar. Men på journalistklubbarna finns en oro för att förändringen ska leda till nedskärningar.

Den 1 september förvandlas fem lokaltidningar i Dalarna till editioner av Dalarnas Tidningar. Men på journalistklubbarna finns en oro för att förändringen ska leda till nedskärningar.

De tidningar som berörs är sexdagarsutgivna Falu-Kuriren, Borlänge Tidning, Nya Ludvika Tidning, Södra Dalarnes Tidning och femdagarstidningen Mora Tidning.

Den totala upplagan blir drygt 60 000 exemplar och Dalarnas Tidningar blir därmed Sveriges näst största landsortstidning efter Helsingborgs Dagblad.

Fyra tidningar ingår sedan flera år i företagsgruppen Dalarnas Tidningar. Nya Ludvika Tidning, som inköpts från Nerikes Allehanda, ligger ännu i ett eget bolag, men kommer att knytas ihop med Dalarnas Tidning.

Redan nu har tidningarna över 50 procent gemensamt redaktionellt material, vilket krävs för att man i TS-sammanhang ska kunna räknas som en tidning.

De fem tidningarna fortsätter att ges ut under nuvarande titlar men från och med i höst kommer Dalarnas Tidningars logotyp att finnas på synlig plats på förstasidan.

Enligt Pär Fagerström, VD på Dalarnas Tidningar, är vinsten med sammanslagningen i första hand att man kan rationalisera annonshanteringen.

– Det här innebär att vi framträder i vår fulla storlek på annonsmarknaden. Lokala annonsörer kan fortsätta annonsera i sin orts tidning, men det kommer att bli billigare att köpa ett annonspaket i alla fem tidningarna.

Inom journalistklubben befarar man att redaktionella tjänster i förlängningen kommer att dras in.

– Vi har dragit slutsatsen att det blir rationaliseringar, troligen på redigeringen, säger journalistklubbens ordförande på dalarnas Tidningar, Ragna Fahlander. Det är roligt att vi blir den näst största landsortstidningen, men vi är samtidigt oroliga för att det kan bli hårda förhandlingar om nedskärningar.

Enligt Pär Fagerström är det inte osannolikt att redigeringen rationaliseras.

– Redigeringen blir enklare. Men det är en öppen fråga hur omfattande rationaliseringen blir.

Fler avsnitt
Fler videos