FOTO: Tor Johnsson

Medlemsavgiften höjs
för seniorerna

12 april, 2018

Journalistkongressen 2018 Från den 1 juli införs en ny trappa för medlemsavgifter i Journalisterförbundet. Kongressen beslutade att den gamla trappans 16 steg blir fem. Det blir också billigare avgift för studerandemedlemmar men dyrare för seniorer.

Journalistförbundet har tappat 1 819 medlemmar under den senaste kongressperioden och inget tyder på ett stopp för medlemstappet, enligt förbundsstyrelsens föredragande Eddie Pröckl.

För att öka intäkterna, minska administrationen och göra det tydligare vad det kostar att vara medlem föreslog förbundsstyrelsen att ändra avgiftstrappan till fem intervaller. Den lägsta avgiften kommer att bli 100 kronor per månad för dem som tjänar minst. I dag ligger den lägsta avgiften på 60 kronor. Den högsta avgiften blir 355 kronor i månaden, precis som tidigare.

Den nya trappan innebär enligt förbundets uträkning att omkring 367 medlemmar får en höjning på som mest 40 kronor/månad medan 109 får en sänkning med upp till 45 kronor.

Studentmedlemmarna kan glädja sig åt en sänkning av avgiften. I dag betalar de 50 kronor i månaden men i fortsättningen ska de betala en medlemsavgift på 250 kronor om året. Tanken är att det ska få dem att stanna kvar som medlemmar även efter praktikperioden och för förbundet kommer det också att leda till mindre administration.

Avgiftshöjningen för seniorer, från 50 kronor i månaden till 100 kronor per månad, ledde till debatt.

Seniordistriktets ordförande Östen Johansson vädjade till kongressombuden att säga nej till höjningen.

– Ni kommer att få se en medlemsflykt. Många av våra 2 200 seniormedlemmar kommer att gå ur förbundet. Så egentligen kommer det att bli ett minus i Journalistförbundets ekonomi, hävdade han.

Flera talare gick upp och stöttade seniorerna.

– Seniorerna är förbundets framtid. Det här är en drastisk höjning, sade till exempel Henrik Simonsen från Frilans Riks.

Och Louise Epstein från Radio- och TV-distriktet föreslog en kompromiss med en lägre höjning för seniormedlemmar på 75 kronor i månaden.  

Men kongressen sade ja till förbundsstyrelsens ekonomiförslag som också innebär att styrelsen varje år kan besluta om hur mycket pengar som ska avsättas till konfliktfonden. Målet ska vara att den uppgår till minst 33 procent av nettomedellönen per månad inom de olika avtalsområdena.

Förbundsstyrelsen kan också besluta om tillfällig avgiftsbefrielse för nya medlemmar till exempel i samband med rekryteringskampanjer.

Kongressen biföll också en motion från Sydsvenskans journalistklubb om sänkt medlemsavgift för skuldsatta medlemmar. Däremot höll kongressen inte med förbundets revisorer, som motionerat om att ta ut en avgift för att få presskort.

 

De nya avgifterna:

Månadsinkomst:                               Förbundsavgift:

1 - 12 000                                              100

12 001 – 18 000                                    200

18 001 - 24 000                                     300

24 001 - 32 000                                     325

32 000 -                                                 355

Journalistkongressen 2018

Senaste numret

Prenumerera

Nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrevet
Ansvarig utgivare: Helena Giertta. Allt material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna, men ange källan. Information om cookies