Gå direkt till textinnehållet

Lösning på Ekots konflikt med Jämo

Claes Lundkvist, som för några veckor sedan anmälde SR till Jämo, har nu nått en överenskommelse med arbetgivaren SR Östergötland. Det innebär att Jämo avslutar fallet.

Claes Lundkvist, som för några veckor sedan anmälde SR till Jämo, har nu nått en överenskommelse med arbetgivaren SR Östergötland. Det innebär att Jämo avslutar fallet.

Claes Lundkvist anmälde sin arbetsgivare sedan hans nya arbetsvillkor gjort det omöjligt för honom att lämna och hämta sina barn på dagis. De nya villkoren innebar att han som Ekots rikskorre inte längre skulle vara placerad vid stationens redaktion i Linköping, där han också bor, utan varje dag infinna sig till morgonmötet på centralredaktionen i Norrköping. Claes och arbetsgivaren SR Östergötland hade haft ett antal diskussioner under en längre tid utan att komma överens om en lösning, då han slutligen vände sig till Jämo. Han tyckte inte att SR levde upp till lagens ord om att underlätta för arbetstagare att förena förvärvsarbete med föräldraskap.

Jämo ansåg fallet vara ett jämställdhetsärende och inledde diskussioner med SR. Nu har dock Claes Lundkvist och hans chef vid SR Östergötland Pernilla Cammert enats om att Claes ska övergå till en annan arbetstidsform som ger en viss flexibilitet.

Annons Annons

– Det är inte den ideala lösningen, men jag vill prova och se om det fungerar, säger Claes Lundkvist. Det är i princip samma modell som jag själv föreslagit tidigare, innan Pernilla Cammert tillträdde som kanalchef. Den gången fick jag nej.

Pernilla Cammert är nöjd med överenskommelsen:

– Jag tycker att vi har hittat en lösning som är fullt acceptabel för båda parter.

Fler avsnitt
Fler videos