FOTO: Tor Johnsson

Katastrofsiffror för
arbetsmiljön på Mittmedia

10 mars, 2017

Arbetsmiljön på Mittmedia Arbetsmiljön är till och med sämre än vad klubben trodde. 4 av 10 Mittmediajournalister har aktivt sökt sig bort från Mittmedia det senaste året. Det visar en enkät som 240 journalister inom koncernen svarat på.  

Över 240 journalister har svarat på arbetsmiljöenkäten som journalistklubben skickat ut, en svarsfrekvens på 80 procent. Enkäten visar att:

  • 8 av 10 journalister har det senaste året funderat på att söka jobb eller utbildning utanför Mittmedia. Av dem svarar 65 procent att orsaken är Mittmedia som arbetsgivare. 35 procent svarar att det har med utvecklingen i branschen att göra.
  • 4 av 10 journalister har inte bara funderat på utan också tagit steget och aktivt sökt jobb eller utbildning utanför Mittmedia. Av dem svarar 71 procent att det beror på Mittmedia som arbetsgivare.
  • Omkring en tredjedel svarar att de trivs ”ganska dåligt” eller ”väldigt dåligt” i företaget. Ungefär en tredjedel beskriver den allmänna stämningen på sin redaktion som ”ganska dålig” eller ”väldigt dålig”.

– Arbetsmiljön är sämre än vi anade. Och vi hade en väldigt dyster bild redan innan, kommenterar Tomas Backlund (bilden), ordförande för journalistklubben vid Mittmedia (för "gamla" Mittmedia, den norra regionen).

Skälet till att klubben skickade ut enkäten var en lång tids signaler från medlemmar om problem i arbetsmiljön. Men framför allt upplevde klubben att arbetsgivaren har en helt annan verklighetsbild om hur koncernen är som arbetsgivare.

– Vi hade helt olika bilder av vad det beror på att Mittmedia till exempel har svårt att rekrytera. Vår bild var att det har med Mittmedia som arbetsgivare att göra, och inte så mycket med oron i branschen. Vi kände att vi inte kan fortsätta diskutera de frågorna om vi inte hade mer svart på vitt, säger Tomas Backlund.

I fria kommentarer i enkäten lyfts saker som osynliga chefer, hög arbetsbelastning, en känsla av att vara utbytbar/osynlig och till och med kränkningar från chefer som får passera.

Vilka menar du som klubbordförande är de stora arbetsmiljöproblemen?

– Det är enklare att svara på vad som inte är problem. Listan är oerhört lång. Men som jag uppfattar medlemmarna är de stora problemen arbetsbelastning, stress och känslan av att alla är utbytbara. Medlemmarna pratar om en närmast obefintlig personalpolitik och ett obefintligt arbetsmiljöarbete. Man känner sig inte sedd som medarbetare och känner inte att man kan påverka över huvud taget.

Några lyfter till och med kränkningar från chefer?

– Ja, jag vet att medlemmar som har upplevt det på det sättet. Det säger ju något om hur illa det blivit.

Vad händer nu?

– Vi ska diskutera svaren med VD Per Bowallius nästa fredag. Vi vill så långt det är möjligt fortsätta ha en dialog.

Vore det inte bra att också ha någon redaktionell chef på plats, med mer markkontakt?

– Som jag ser det är det här ett övergripande problem, det är uppenbart eftersom vi har så olika verklighetsbild. Och det sorgliga är att den markkontakten inte tycks finnas i chefsledet. Det gäller från mellanchefsnivå och uppåt, även om det givetvis finns undantag.

Mittmedias VD Per Bowallius vill inte kommentera den bild enkäten ger.

”Jag vill först processa den här typen av frågor internt innan eventuella uttalanden externt”, skriver han i ett sms till Journalisten.

En omfattande medarbetarundersökning, planerad sedan tidigare, kommer att genomföras av ett externt företag under april, skriver Per Bowallius.

Taggar: Mittmedia

Kommentarer

Det finns 1 kommentar på sidan.

Inlagt av kent fre, 2017-03-10 12:38
Fake news..har alltid varit dålig arbetsmiljö, bara journalisters anmälningsbenägenhet som ökat
Arbetsmiljön på Mittmedia

Senaste numret

Prenumerera

Nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrevet
Ansvarig utgivare: Helena Giertta. Allt material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna, men ange källan. Information om cookies