Karolinska ville närvara vid journalistföreläsning

14 februari, 2006

Representanter för Karolinska institutet och forskningsparken Novum begärde att få närvara vid en föreläsning som Dagens Nyheters reporter Knut Kainz Rognerud höll på Södertörns högskola i måndags. Den kursansvarige vid journalistutbildningen sade nej.

Representanter för Karolinska institutet och forskningsparken Novum begärde att få närvara vid en föreläsning som Dagens Nyheters reporter Knut Kainz Rognerud höll på Södertörns högskola i måndags. Den kursansvarige vid journalistutbildningen sade nej.

Knut Kainz Rognerud har i en serie kritiska artiklar i DN granskat KI-professorn Jan-Åke Gustafssons forskning och affärer.

KI har reagerat starkt negativt på artiklarna och ifrågasatt sanningshalten i debattartiklar.

bryt

På Södertörns högskola hålls just nu en kurs i research och etik för journaliststuderande med naturvetenskaplig bakgrund. Kursledaren Christoph Andersson bjöd in Knut Kainz Rognerud som föreläsare.

Tanken var att Rognerud skulle tala om pressetiska och källkritiska överväganden vid granskningen av Gustafssons arbete.

När man på KI och Novum fick höra talas om föreläsningen bad man att få närvara.

– Vi är intresserade av etik och vetenskapsjournalistik, säger Gitte Strindlund, informationschef på Novum. Därför kom jag med en artig förfrågan om att i all stillsamhet få lyssna till föreläsningen. Jag fick nej.

När Journalisten talar med Gitte Strindlund på fredagen sitter hon och skriver på en ny förfrågan om att få närvara.

Enligt Sören Jansson, dekanus vid samhällsvetenskapliga forskningsnämnden, kom det ett önskemål från KI att få närvara vid föreläsningen för att lägga fram sin syn på fallet och medverka till att visa en annan bild.

– Men Rogneruds föreläsning skulle handla om hur han arbetar, etiska aspekter, metoder och sätt att få fram uppgifter.

bryt

Sören Jansson och Christoph Andersson var eniga om att erbjuda KI och DN att vid ett senare tillfälle delta i en debatt om resultatet av Rogneruds arbete.

Christoph Andersson anser att det är anmärkningsvärt att det kommer propåer till ledningen om att representanter för särintressen vill lägga sig i undervisningen och ha synpunkter på vilka som ska få föreläsa.

– Frågan är om inte avsikten kan vara att stoppa föreläsningen helt och hållet eller att använda sig av tillfället för att skaffa sig information inför ett eventuellt rättsfall mot DN.

Christoph Andersson ser ett problem i att naturvetenskapliga forskningsrådet som är med och fördelar pengar till utbildningen, är så mån om sitt goda förhållande till näringslivet.

– De får gärna ha ett gott samarbete med externa intressen, men de ska inte tillåta dessa intressen att lägga sig i undervisningen.

bryt

Naturvetenskapliga forskningsrådets dekanus, Odd Nygard, skriver i ett e-brev till Christoph Andersson:

”Såg på ditt schema att du bjudit in Knut Kainz Rognerud. Det är aktuellt och bra. Jag har dock en fråga. Många anser att just detta fall är ett typexempel på hur en journalist medvetet eller omedvetet blivit utnyttjad av i detta fall stridande falanger inom KI och att temat egentligen borde utgöra en utgångspunkt för en diskussion om journalistikens roll.”

Nygard är inne på att bjuda in någon till föreläsningen som kan ge ”en mer nyanserade bild av vad som är sanning och vad som är fiktion i DN:s artikelserie”.

Vidare skriver Nygard:

”Vore tråkigt om KKR (Knut Kainz Rognerud) får lägga fram detta fall som något sorts mönsterfall tänkt att bilda ’skola’ bland journalisterna.”

Journalisten har sökt Nygard för en kommentar.

Knut Kainz Rognerud tror att den kraftiga reaktionen från KI kan förklaras med att den akademiska världen är ovan vid granskning.

bryt

På Novums hemsida visas en sammanfattning av den internutredning om Gustafsson som KI gjort. I den framstår det som att Gustafsson i stort sett går fri från kritik.

– Det är KIs partsinlaga. I själva rapporten bekräftas på punkt efter punkt DNs rapportering. Där påtalas bland annat att Gustafsson brutit mot regler för resor och att han ägnat sig åt överdriven representation, säger Rognerud.

Enligt honom är en stab på KI sysselsatt med att misskreditera DN och honom.

– De har till exempel påstått att jag har en hustru som jobbar åt Astra Zeneca, vilket är helt befängt. KI har hotat stämma DN, men som vanligt har det hittills stannat vid hot.

hl@journalisten.se

Kommentarer

Det finns 0 kommentarer på sidan.


Kommentera
Kommentarer på Journalisten är till för yrkesdebatt och är förhandsmodererade. Det innebär att de inte kommer att publiceras direkt. Kommentarer som innehåller hat, hot eller personpåhopp kommer inte att publiceras. Journalistens ansvariga utgivare ansvarar även för kommentarsfältet.

Senaste numret

Prenumerera

Nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrevet
Ansvarig utgivare: Helena Giertta. Allt material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna, men ange källan. Information om cookies