Gå direkt till textinnehållet

Kammarrätten ger reporter på Sundsvalls Tidning rätt

Reportern Peter Jonsson på Sundsvalls Tidning ville veta vad polisens skyddsombud skrivit om arbetsmiljön. Skrivelsen hade gått till länspolismästaren, men myndigheten vägrade lämna ut handlingen.

Polismyndigheten menade i sitt beslut att skyddsombudet var att betrakta som en anställd som skickat sitt brev inom myndigheten och att det därmed skulle bli  en allmän handling först när ärendet var avslutat.

Reportern hävdade att handlingen skickats till länspolismästaren och att den diarieförts och att den därmed var en allmän handling.

Kammarätten ger reportern helt rätt. I sina domskäl tar rätten bland annat upp att skyddsombudet inte kan jämföras med vilken anställd som helst. ”När ett skyddsombud vidtar en åtgärd, ex. upprättar en rapport angående en arbetsmiljöfråga, sker detta i enlighet med särskild lagstiftning och kollektivavtal och under ett speciellt ansvar. ” skriver Kammarätten.

Rätten fastslår att polisen gjorde fel som inte lämnade ut handlingen och att polismyndigheten får tillbaka ärendet för en ny handläggning.

 

 

Fler videos
Fler avsnitt