Kalmar kommun övervakade journalister

18 mars, 2016

Kalmar kommun registrerade journalister samt vilka allmänna handlingar de begärde ut i syfte att övervaka deras arbete. Det hävdar journalister på Barometern och Östra Småland som JO-anmält kommunen.

Av anmälan framgår att två journalister, en på på Barometern och en på Östra Småland, upptäckt att samhällsbyggnadskontoret i Kalmar kommun registrerat deras namn och vilka allmänna handlingar de begärt ut.

JO-anmälan är gjord av journalisten på Östra Småland, och i en tilläggsanmälan ställer sig journalisten på Barometern bakom hennes anmälan.

Registreringen inleddes under 2014 då båda journalisterna för sina respektive tidningar granskade bygglov som samhällsbyggnadsnämnden lämnat. Byggloven stred mot kommunens egen detaljplan. Granskningen var tidvis intensiv och många handlingar begärdes ut. Kontoret började vid ett tillfälle under granskningen att skriva in i diariet vilka handlingar som begärts ut och av vem. Även vid ett senare tillfälle har en av anmälarna upptäckt att en begäran om allmän handling registrerats av kommunen.

Samhällsbyggnadsnämndens ordförande samt andra tjänstemän mejlade vid olika tillfällen till diariet för att få reda på vilka handlingar de två journalisterna hade begärt ut och fick därmed inblick i det journalistiska arbetet.

Reportrarna anser att registreringen samt övervakningen av deras journalistiska arbete från kommunens sida har skett i strid med lagen, dels eftersom offentlighetsprincipen medger att allmänheten ska kunna begära ut allmänna handlingar utan att myndigheter efterfrågar vem personen är eller vad handlingarna ska användas till, dels eftersom registreringen på diariekorten inte är förenlig med Personuppgiftslagen (Pul).

Journalisten-podden

Senaste numret

Prenumerera

Nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrevet

Säg upp din prenumeration här

Ansvarig utgivare: Helena Giertta. Allt material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna, men ange källan. Information om cookies