Gå direkt till textinnehållet

Gävletidningars nyhetsbyrå gör kommuntidning

Gefle Dagblads och Arbetarbladets nyhetsbyrå ska producera Gävles kommuntidning. Journalistklubbarna är oroliga för att läsarna kan blanda ihop vad som skrivs av tidningarnas reportrar och vad som produceras av nyhetsbyrån.

Gefle Dagblads och Arbetarbladets nyhetsbyrå ska producera Gävles kommuntidning. Journalistklubbarna är oroliga för att läsarna kan blanda ihop vad som skrivs av tidningarnas reportrar och vad som produceras av nyhetsbyrån.

Gävle Nyhetsbyrå AB ska producera Gävle kommuns tidning. Nyhetsbyrån har anställt en journalist, som bland annat ska jobba med kommuntidningen.

Gävle Nyhetsbyrå bildades i samband med att Arbetarbladet och Gefle Dagblad slogs samman till det gemensamma bolaget Gävletidningar AB hösten 2003, som via två redaktionsbolag ger ut två tidningar som konkurrerar journalistiskt – undantaget sporten.

I samband med fusionen slogs tidningarnas sportredaktioner samman och Gävle Nyhetsbyrå producerar numera sportnyheter till de två tidningarna. I dag jobbar elva personer på nyhetsbyrån, sju på sporten och övriga med att redigera olika bilagor till Gefle Dagblad och Arbetarbladet som näringslivsbilagan Affärer, sommarbilagan och sportbilagor. På senare tid har nyhetsbyrån även börjat redigera TT-Spektras bilagor och HSB-tidningar.

– Vi har ett uppdrag att jobba på en extern marknad och skaffa kunder. De första åren riktade vi in oss på att bygga upp sportredaktionen och de redaktionella bilagorna. Det är först i år som vi börjat jobba med annat, säger Stig-Göran Åberg, chef för nyhetsbyrån och dessutom sportchef.

Förutom sportreportrarna har nyhetsbyrån inte haft några skrivande reportrar anställda utan Arbetarbladets och Gefle Dagblads bilagor har skrivits av frilansar.

Men efter att nyhetsbyrån fått i uppdrag att producera Gävles kommuntidning har den anställt en reporter på 75 procent, som förutom kommuntidningen ska jobba med tidningarnas interna bilagor och företagskunder.

Detta har gjort att journalistklubbarna på de båda tidningarna vänt sig till Stig-Göran Åberg och till VDn för Gävletidningar, Lena Munkhammar, för att diskutera risken för en sammanblandning av journalistik och marknadsföring, när samma reporter skriver i tidningarnas journalistiska bilagor och i produkter som görs på uppdrag.

– Frågan har blivit aktuell eftersom nyhetsbyrån ska göra Gävle kommuns tidning. Det kan lätt bli en trovärdighetsfråga när man ena stunden ska fungera som oberoende journalist och i andra stunden skriva på uppdrag av Gävle kommun eller ett företag, säger Hanna Lundquist, journalistklubbens ordförande på Arbetarbladet.

Redaktionscheferna på Arbetar­bladet Sven Johansson och Christina Delby Vad-Schütt, chefredaktör på Gefle Dagblad, ska i veckan träffa Stig-Göran Åberg för att diskutera nyhetsbyråns produktion av kommuntidningen. Christina Delby Vad-Schütt vill inte ge några kommentarer förrän hon träffat Stig-Göran Åberg och diskuterat upplägget, men säger att i princip ska den journalist som jobbar med kommuntidningen vara helt skild från det som produceras av de två tidningarna.

– Det är en fråga om trovärdighet. Jag är angelägen om att man inte blandar ihop nyhetsbyråns verksamhet med den dagliga journalistiken, säger Christina Delby Vad-Schütt.

pj@journalisten.se

Fler avsnitt
Fler videos