Gå direkt till textinnehållet

Frilanskalkylatorn ersätter rekommendationen

Journalistförbundet genomför nu en uppgradering av Frilanskalkylatorn och kommer att satsa hårdare på att informera om den till uppdragsgivare och frilansar. Den ska på sikt ersätta frilansrekommendationen och bli ”det nya sättet att prissätta frilansarbete”, hoppas förbundsordförande Jonas Nordling. 

Frilanskalkylatorn är fortfarande i en betaversion, men nu är förhoppningen att den ska kunna lanseras på riktigt i början av 2017.

– Vi vill att Frilanskalkylatorn ska bli det nya sättet att prissätta frilansarbete. Och utmana tanken med en prislista. Rekommendationen leder ju tanken fel för många. Får man kalkylatorn satt i vardagen kommer mycket av den här diskussionen att försvinna därför att priset upplevs som skäligt utifrån ett jämförbart värde för vad man betalar för anställda. Men det är en lång resa kvar, säger förbundsordförande Jonas Nordling.

Det finns uppdragsgivare som avfärdar Frilanskalkylatorn för att det blir dyrare …
– Ja, men då får man väl säga att man inte vill betala lika mycket för frilansar som för anställd personal. Men då har man ju gjort en värdering, att frilansar inte är lika mycket värda. Det har jag inte hört någon uppdragsgivare säga. Den situation vi har just nu, är att eftersom utbudet är lite för stort så hamnar varje frilans i underläge när man pratar om pris. Det skulle man kunna komma bort från genom att göra prissättningen mer mekanisk.

– Om man till och med hamnar under lägstalönen måste kanske också arbetsplatsklubben kliva in och påpeka att nu är det under all kritik. Arbetsplatsklubbarna har fortfarande olika former av förhandlingsmöjligheter, och det är det inte alla som utnyttjar. Klubbarna har ett intresse av att ta reda på vilka nivåer som frilansarna hamnar på. Vi har ett gemensamt intresse att hålla uppe priset.

Parallellt med satsningen på Frilanskalkylatorn vill förbundet ta fajten mot de så kallade fulavtalen. Ett problem är att det ofta saknas acceptans för att föra kollektiva förhandlingar för egenföretagare.

– Vi gör vad vi kan för att ta tillvara varje enskild frilansmedlems intressen gentemot de förlag som ställer absurda krav på att man ska ge upp sin upphovsrätt. Det gör vi ju på individnivå och där når vi ofta framgång. Ibland är det lätt att glömma bort. En sak som vi diskuterar är en proaktiv strategi mot fulavtalen genom att erbjuda köparna en kollektiv klarering via våra upphovsrättsorganisationer. Det skulle kunna undanröja problemen med fulavtalen.

Förbundets fristående utredare Kent Werne anser att det behövs en särskild frilansombudsman i förbundet. Vad tycker du om det?
– Vi kan redan nu kalla någon av våra medarbetare frilansombudsman om det skulle handla om titeln. Men jag är mer intresserad av vilka funktioner som vi eventuellt saknar. Det pågår en bra dialog angående detta mellan vårt kansli och Frilans Riks, och som delvis har förstärkts tack vare Kents rapport. Jag tror också personligen att nya möjligheter uppstår när vi kommer att titta närmare på vår nuvarande distriktsorganisation.

Ytterligare en fråga som Kent Werne väckt i rapporten är den låga organisationsgraden på produktionsbolagen. Han menar att den borde vara prioriterad för förbundet.

– Det är ingen hemlighet att det är den svåraste delen att organisera. Vi bygger från golven, och det innebär att på de arbetsplatser där vi inte har några aktiva medlemmar har vi mycket svårare att organisera. Det är inte heller så att alla på produktionsbolagen har en lång trygg anställning, utan det kan vara en människa som man försöker bearbeta, som två veckor senare inte är kvar på den arbetsplatsen. Det är inte ett sätt att säga att därför ska vi strunta i det, utan det är en förklaring till varför det ser ut som det gör.

 

Läs mer om frilansrekommendationens framtid i Journalistens intervju med Frilans Riks ordförande Victoria da Silva.

 

FAKTA:
Frilanskalkylatorn som lanserades 2014 i en betaversion möjliggör en direktjämförelse mellan frilansarvode och anställningslön. Den innehåller ett flertal parametrar som går att justera efter behov, till exempel overheadtid och extra semesterdagar. Den är än så länge öppen och finns tillgänglig på Journalistförbundets hemsida.
Frilansrekommendationen är en fast timpeng. För närvarande är timarvode för F-skatt 975 kronor.

Fler avsnitt
Fler videos