Gå direkt till textinnehållet

Fler kvinnliga mediechefer

Andelen kvinnliga chefer ökar kraftigt i mediebranschen, visar Journalistens kartläggning. Men i medieföretagens ledningar dominerar männen fortfarande. Och när det gäller löner ligger de kvinnliga cheferna långt efter.

Andelen kvinnor på chefsposter i medieföretag har ökat betydligt de senaste tio åren. 38 procent av cheferna i Sveriges största medier är kvinnor, jämfört med 23 procent år 2000 då Journalisten gjorde en motsvarande kartläggning.

Bland redaktionscheferna och kulturcheferna är kvinnorna numera i majoritet. 58 procent av redaktionscheferna är kvinnor, och hela 69 procent av kulturcheferna. Men de kvinnliga kulturcheferna tjänar också minst av mediecheferna, med en genomsnittlig förvärvsinkomst på 433 190 kronor år 2009.

Över huvud taget tjänar de kvinnliga cheferna betydligt mindre än männen. Den genomsnittliga förvärvsinkomsten 2009 för de kvinnliga cheferna var 916 902 kronor, medan männens förvärvsinkomst låg på 1 747 7000, nästan dubbelt så mycket.

Annons Annons

Och även om andelen kvinnliga chefer ökar så är ökningen störst bland mellanchefer. I medieföretagens ledningar dominerar fortfarande männen. Bara 16 procent av styrelseordförandena och 29 procent av de verkställande direktörerna är kvinnor. Bland chefredaktörer är andelen kvinnor 39 procent.

– Den svåra frågan är varför inte fler kvinnor når de högsta positionerna. Rekryteringsbasen finns där, säger docent Monica Löfgren Nilsson vid JMG, Göteborgs universitet.

Göteborgs-Postens redaktionschef Cecilia Krönlein tror att de relativt få kvinnliga toppcheferna inte bara beror på mediebranschen.

– Det är även en spegling av samhället i stort. Män ser ofta män och vill befordra, stötta och lyfta fram personer som är lika dem själva vilket innebär andra män.

– Jag tror också bristen på kvinnliga toppchefer är en mix av hur vi lever i samhället. Kvinnor tar till exempel det största ansvaret för hemmet, för barn, städning, tvätt och socialt umgänge. Det är inget man ändrar över en natt, kanske inte ens över en generation, säger Cecilia Krönlein.

 

Läs hela Journalistens kartläggning av mediechefernas löner i nummer 3 av papperstidningen.

Fler avsnitt
Fler videos