Gå direkt till textinnehållet

EU-kommissionen tvingas bli öppnare

EU-kommissionen får inte längre hemligstämpla sin kommunikation med medlemsstater rörande nya lagförslag. Det står klart efter att EU-domstolens generaladvokat ger riksdagsledamoten Carl Schlyter (MP) rätt i en tvist med Frankrike.

I torsdags kom generaladvokatens utlåtande i det öppenhetsmål som riksdagsledamoten Carl Schlyter (MP) har drivit i EU-domstolen mot EU-kommissionen och Frankrike. Journalisten har tidigare berättat om fallet.

Generaladvokaten ger Schlyter rätt och instämmer i den preliminära dom som tribunalen gjorde 2015. Den stora konfliktfrågan har varit om man kan jämställa kommissionens åsikter om ett lands lagförslag med en förundersökning. Kommissionen och Frankrike menar att kommunikationen ska behandlas med sekretess eftersom den kan leda till att man inleder ett överträdelseförfarande mot landet i fråga.

– Min argumentation har varit att det ska ses som en rådgivande process. Domstolen gick på min linje och det innebär att nu kommer de inte att kunna hävda hemligstämpling, utan det ska vara en principiell öppenhet, säger Carl Schlyter till Journalisten.

– Jag är överlycklig. Det innebär att vi får en princip om öppenhet i stället för hemligstämpling i kommunikationen mellan kommissionen och medlemsstaterna när det gäller lagstiftningsförfaranden. Det är en viktig förändring.

Vad betyder det för bevakningen av frågor som rör lagstiftningsprocessen?
– Det gör ju att det finns en mycket större möjlighet för journalister att bevaka, och vanligt folk att påverka, och framför allt att hitta bättre lösningar när ett land vill göra en lagändring som EU-kommissionen anser stör den inre marknaden – eftersom alla kan vara med och diskutera.

Varje gång ett medlemsland i EU vill göra en lag som kan påverka andra länder måste den skickas till EU-kommissionen. Kommissionen har möjlighet att ha klagomål på lagen och avger då ett motiverat yttrande.

Det aktuella fallet rör nanoteknikregler, där Frankrike ville införa ett nanoproduktteknikregister för att säkerställa att kunna spåra produkter om det händer något som påverkar hälsa eller miljö negativt.

– Det var extra absurt eftersom EU-kommissionen offentligt sagt att man vill att EU ska ha ett sådant register, men i hemlighet kritiserade de den franska lagen.

Dom kommer att meddelas inom kort.

Fler avsnitt
Fler videos