Gå direkt till textinnehållet

Aftonbladet höjer kvinnolöner

Åtta kvinnliga journalister på Aftonbladet har fått höjd lön. Detta sedan en lönekartläggning visat att det fanns fall av obefogat låga kvinnolöner på tidningen.

Åtta kvinnliga journalister på Aftonbladet har fått höjd lön. Detta sedan en lönekartläggning visat att det fanns fall av obefogat låga kvinnolöner på tidningen.

Journalistklubben på Aftonbladet krävde den 7 mars i år i ett öppet brev att Aftonbladets ledning ska lösa kvinnolönefrågan på tidningen. Enligt klubben fanns det 17 fall där kvinnor på tidningen hade obefogat låga löner. Klubben hade begärt att dessa kvinnors löner skulle höjas, men fått blankt nej från redaktionsledningen. Klubben övervägde därför att vända sig till Jämställdhetsombudsmannen för att i första hand ”diskutera situationen och i andra hand lämna in en formell anmälan”.

Aftonbladets chefredaktör Anders Gerdin sade till Journalisten att han ”inte känner igen den stämningsbild som det öppna brevet ger uttryck för”, men att han ville invänta den pågående lönekartläggningen innan han kommenterade sakfrågan.

bryt

Nu är lönekartläggningen klar och den har resulterat i att ett flertal kvinnor på redaktionen fått sin lön uppjusterad. Åtta kvinnliga journalister fick från den 1 maj en höjning med mellan 500 och 900 kronor. För några ska lönen höjas i tre steg, under de kommande åren.

Bengt Olsson, administrativ redaktionschef på Aftonbladet, anser dock inte att kartläggningen visar att journalistklubbens hårda kritik var motiverad.

– Vi har jämlika löner på Aftonbladet. Men vi har inte nått 100 procent lika löner än, vilket är vårt mål och den här lönekartläggningen är ett instrument som kan hjälpa oss att nå det målet snabbare. Med hjälp av den såg vi att det fanns några löner som var för låga, när vi jämförde medarbetare i olika grupper, och de justeras nu.

bryt

Calle Söderberg, ordförande i Aftonbladets journalistklubb är nöjd med att en viss justering gjorts:

– Åtta kvinnor fick högre lön, det var inte så dåligt.

Han tycker dock att företaget borde ha höjt mer på en gång:

– Vi vill ha höjningar med högre summor omedelbart, eftersom lönekartläggningar inte har gjorts tidigare år. Årliga kartläggningar hade inneburit att några av de åtta kvinnorna hade fått sina löner höjda för länge sedan.

Söderberg är också kritisk mot hur tidningsledningen hanterade själva kartläggningen:

– Fackklubbarna kom med i kartläggningen alldeles för sent. Vi fick ett färdigt förslag, med gruppindelning av hela personalen. Men de grupper som företaget komponerat var felaktiga i några fall, med personer som arbetar med helt olika saker, vilket gör det omöjligt att jämföra deras löner. Många av våra fall försvann i de stora grupperna och den röriga presentationen, säger han.

Bengt Olsson tycker dock att kartläggningen hanterats bra.

– Jag tror det vore bra om fler tidningar följde vårt exempel och gjorde en grundlig kartläggning på precis det här sättet. Men för säkerhets skull har vi själva aktivt lämnat in kartläggningen till JämO, för att få kontrollerat att vi sköter oss.

bryt

Förhandlingarna om 2003 års journalistlöner är fortfarande inte inledda på Aftonbladet. Enligt Bengt Olsson är målet att de ska vara klara i juni. Calle Söderberg är dock skeptisk till det.

– Kanske får det skjutas upp till hösten. Vi har ännu inte fått ut någon aktuell lönelista, trots att vi begärt det sedan över en månad tillbaka. Vi har därför inte kunnat göra statistikberäkningar och bestämma hur vi ska satsa, säger han till Journalisten.

mj@journalisten.se

Fler avsnitt
Fler videos