Bertil Guslén: : GPs upphovsrättsavtal angår alla journalister

28 mars, 2006

Det här är en argumenterande text med syfte att påverka. Åsikterna i artikeln är skribentens egna.

I TUs framtida värld överlåtes både anställdas och frilansars artiklar vidare till andra tidningar eller i andra kanaler och former. Det är en utveckling som urholkar mångfalden.

Av Journalistens artikel (8/06) om Pressens Avtalsråd, PAR, får läsaren intrycket att striden handlar om pengar och att det går dåligt för de stackars TU-företagen. Tidningsutgivarna jublar säkert för det är just den bild de vill sälja. Hur kan Journalisten utan att granska och ifrågasätta publicera en artikel som så okritiskt torgför TUs åsikter om upphovsrätt?

En långsökt men ändå inte ologisk slutsats av de resonemang som framfördes där är att det räcker med… tja, låt oss säga en anställd journalist i Sverige.

Dennes reportage överlåtes till andra tidningar. Journalistens arbetsgivare har grundsynen att reportaget är arbetsgivarens egendom, eftersom journalisten har gjort jobbet inom ramen för sin löneanställning.

Så reportaget säljs till än den ene, än den andre, gärna en tredje – och med förtjusning en tusende. Ju längre lista av mottagare, desto fler räkningar kan arbetsgivaren skicka och desto större nya intäkter kan skapas.

Journalistens del av de intäkterna ska helst vara noll eller så nära noll som möjligt. Det vill TU. TU har som målsättning att helt och hållet ta över den ekonomiska upphovsrätten. TU vill ta hand om intäkterna från överlåtet material. I and­ra hand vill de skapa möjligheten att artiklar kan bytas mellan tidningar. Bytes­handel har sitt ekonomiska värde i att det inte finns någon kostnad för artiklar, som kan användas som omgivning för den andra intäktskällan – annonserna.

bryt

I det lokala avtal, som vi förhandlat om på Göteborgs-Posten sedan 2004, kräver arbetsgivaren rätten att sälja artiklar till eller byta artiklar med andra. För det vill GP betala en liten, fast, årlig ersättning.

Vi journalister har i princip inget emot de överlåtelser GP ser framför sig, men anser att vi har rätt att få del av intäkterna. Vi tillerkänner till och med arbetsgivaren den större delen av dessa intäkter. GP tycker att det är ett orimligt krav.

Vi anser också att det ska sättas ett värde på de artiklar som ingår i bytesaffärer och att upphovsmannen ska få ersättning för sådan överlåtelse. I detta talar vi för döva öron.

Kortfattat kan sägas att GP uppträder som om vi förhandlar om copyright. Det gör vi inte. Vi förhandlar om upphovsrätt. Eller ännu tydligare – upphovsmannarätt. Det är upphovsmännens ekonomiska rättigheter arbetsgivarna vill ta över. Vi försöker försvara oss mot den attacken.

Till och med jag begriper att en enda journalist inte journalistiskt kan bevaka, täcka, granska, rapportera och beskriva hela Sverige. Men det är ändå i den riktningen vi går. År för år blir det allt färre anställda journalister. Allt färre röster. Redaktionerna minskar. Journalister försöker frilansa och säljer sina alster – kanske till sin före detta arbetsgivare? – för en spottstyver. Köparen kräver att köpet också inkluderar rätten att vidareutnyttja materialet. Ekonomiskt svaga frilansar ger med sig, bjuder under varandra, priser dumpas och vi hamnar i en ond cirkel där frilansar får allt sämre betalt. Det säger sig självt att detta också negativt påverkar lönerna för de fast anställda. Därför hör anställdas och frilansars villkor alltid ihop. Det bör alla tänka på.

bryt

I TUs framtida värld överlåtes både anställdas och frilansars artiklar vidare till andra tidningar eller i andra kanaler och former. Det är en utveckling som urholkar mångfalden. En urholkad mångfald är i förlängningen ett hot mot demokratin.

Men kanske är det hotet av sekundär betydelse om priset för mångfald till exempel är minskade vinster? Det känns märkligt att det är så få tidningsutgivare som deltar i debatten för mångfald. Det är märkligt att tidningsutgivarna över huvud taget är så ensidigt inriktade på branschens hårda fråga EKONOMI och så lite intresserade av branschens mjuka frågor som textreklam, etik, publiceringsregler och trovärdighet.

Visst är det en förutsättning för en långsiktig verksamhet att den ekonomiskt går ihop och på lång sikt ger vinst. Men utan god journalistik har dagstidningarna definitivt ingen framtid och god journalistik förutsätter både hyggliga, helst goda, löner och frilanspriser, liksom en ömsesidig respekt för att utgivaren och journalisten gemensamt äger den ekonomiska upphovsrätten.

Den respekten visas inte av dagens TU-representanter.

klubbordförande, Göteborgs-Posten

Svar: I Journalistens artikel (8/06) redovisas både Journalist­förbundets och Tidningsutgivarnas åsikter. Vi tänker fortsätta att journalistiskt bevaka denna fackliga stridsfråga.

chefredaktör, Journalisten

Kommentarer

Det finns 2 kommentar på sidan.


Kommentera
Kommentarer på Journalisten är till för yrkesdebatt och är förhandsmodererade. Det innebär att de inte kommer att publiceras direkt. Kommentarer som innehåller hat, hot eller personpåhopp kommer inte att publiceras. Journalistens ansvariga utgivare ansvarar även för kommentarsfältet.
Inlagt av Birgitta Kruse mån, 2011-12-19 22:18

GP följer kollektivavtalet

Bertil Guslén försöker i sin debattartikel blanda bort korten och använder argument som hot mot demokrati och mångfald för att försvara SJF:s agerande i frågan om ett upphovsrättsavtal på GP.

Ett känt knep, anklaga motparten för något som den inte står för och som inte går att vara emot. Det kan ju gå hem, för vem vill vara emot demokrati och mångfald?

Men bakom de högtravande formuleringarna är det tunt med argument så det gäller att skramla högt.

I själva verket försöker Journalistförbundet att skrämma både GP och Pressens avtalsråd för att hindra att ett avtal blir verklighet på GP.

I sann amerikansk affärsanda använder sig SJF av rättsapparatens alla verktyg för att se till att kollektivavtalets regler inte skall kunna fullföljas.

Via advokater stämmer SJF sina meningsmotståndare, ger sig på enskilda ledamöter i Pressens avtalsråd och hotar med vitesförelägganden och skadestånd.

GP har sedan hösten 2004 försökt få ett avtal om upphovsrätt men SJF har hela tiden motarbetat våra ansträngningar. Och därmed både företaget och dess anställda.

I förhandlingen har vi visat företagets läge och behov av utveckling och nya intäkter. Vi har också förklarat vår avsikt med avtalet. Inget av det Bertil Guslén anklagar oss för stämmer.

GP har sökt få till stånd ett lokalt avtal anpassat efter GPs förutsättningar och som skall gälla för GP. Vi hotar naturligtvis inte anställda journalisters eller frilansares villkor med det avtalet.

GP är en tidning som satsar på journalistiken, som håller en mycket hög journalistisk kvalité och som arbetar hårt med utveckling och förnyelse, Arbetsmiljö och löner ligger i topp.

Allt detta kräver resurser och därmed nya intäkter eftersom GP även i fortsättningen vill vara en tidning som satsar.

Det är sorgesamt att se ett fackförbund motarbeta både ett kollektivavtal och en medlare (Olof Johansson) som tagit på sig ett uppdrag efter en förfrågan av båda parter.

Det är direkt plågsamt att uppleva hur SJF motarbetar ett enskilt företag och på det sättet försvårar för en seriös aktör på svensk mediemarknad att få ett upphovsrättsavtal.

I längden blir både den goda journalistiken, de seriösa massmedieföretagen och de anställda journalisterna förlorare om inte Journalistförbundets ledning förmår att höja blicken, lämna retoriken och tillsammans med företagen skapa förutsättningar för utveckling.

/ BIRGITA KRUSE

personalchef/administrativ redaktionschef

Göteborgs-Posten

Inlagt av Bertil Guslén mån, 2011-12-19 22:18

Andra arbetsgivare och klubbar når avtal

På Svenska Dagbladet kom arbetsgivare och klubb överens om tre avgränsade och tydliga lokala upphovsrättsavtal hösten 2005. Där lyssnade arbetsgivaren på klubben.

På Sydsvenska Dagbladet skrevs nyligen ett lokalt avtal i samma anda.

Både på SvD och SDS var parterna nöjda med respektive avtal.

GP:s avsikter gentemot oss är långt ifrån tydliga. Det är ett skäl till att vi stretar emot.

GP vill inte avslöja vart materialet ska överlåtas. Det är ett skäl till att vi stretar emot.

GP vill inte tala om vilka intäkter man ser i detta. Det är ett skäl till att vi stretar emot.

GP vill inte att upphovsmannen ska kunna säga nej till överlåtelse. Det är ett skäl till att vi stretar emot.

För allt det GP vill uppnå har klubben fått ett förslag till ersättning som är så skamligt lågt att man får intrycket att det journalistiska materialet inte har något värde. Det är ett skäl till att vi stretat emot.

Vi anser att GP försöker tänja gränserna för vad som är möjligt i kollektivavtalet och vill inte teckna ett så omfattande lokalt upphovsrättsavtal, som GP önskar. Vi tolkar de nya skrivningarna i avtalet olika och anser att PAR nu går utanför de gränser avtalet stipulerar.

/Bertil Guslén

Ordförande GP:s journalistklubb

Årets groda 2021

Alla gör fel ibland. Men en del fel är roligare än andra. Nu kan du rösta på vilken som var 2021 års roligaste groda. Sista dag för att rösta är den 14 februari. Rösta här.

Senaste numret

Prenumerera

Nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrevet
Ansvarig utgivare: Helena Giertta. Allt material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna, men ange källan. Information om cookies