Gå direkt till textinnehållet

Kända namn på seminarium om krigskorrespondenter

Palmecentret anordnade i lördags ett heldagsseminarium om krigskorrespondenter och journalisters säkerhet i konflikter. Många kända och välrenommerade korrespondenter från både Sverige och Storbritannien var inbjudna för att diskutera ämnet.

Palmecentret anordnade i lördags ett heldagsseminarium om krigskorrespondenter och journalisters säkerhet i konflikter. Många kända och välrenommerade korrespondenter från både Sverige och Storbritannien var inbjudna för att diskutera ämnet.

Bland de mest namnkunniga kan nämnas Folke Rydén (mångårig SVT-korrespondent), Patrick Cockburn (korrespondent i Mellanöstern sedan 1979 för bl.a. The Independent), Maggie O’Kane (BBC-reporter som skildrat kriget i Bosnien) och Urban Hamid (korrespondent under bl.a. Irakkriget och Libanonkrisen).

Seminariet tog avstamp i minnet av krigskorrespondenten Martin Adler som mördades i Somalia i fjol. En rörd Urban Hamid höll ett gripande tal om sin vän och kollega och förmådde åhörarskaran att hålla en tyst minut för Martin Adler.

Därefter tog seminariet fart och paneldeltagarna gjorde tappra försök att i diskussionsform svara på frågor som ”Varför mördas journalister i krigszoner?”, ”Hur kan journalister skyddas?” och ”Hur arbetar krigskorrespondenter?”. Även om svaren inte levererades utan omsvep, så ledde det till intressanta diskussioner där de medverkande inte alltid var överens. Moderator för diskussionerna var Eva Elmsäter och Johanne Hildebrandt, som dessutom var konferencier.

al@journalisten.se

Fler avsnitt
Fler videos