Kongressombuden fattade beslut om en protokollskrivning om Lärarförbundets tidningar. FOTO: Tor Johnsson

”Journalisterna fria att granska förbundet”

26 oktober, 2018

Krisen på Lärarförbundets tidningar Lärarförbundets kongress har nu fäst i skrift att journalisterna på förbundets tidningar är fria att granska Lärarförbundet. Kongressen gick på förbundsstyrelsens linje när det gäller det kritiserade redaktionella programmet som ger kommunikationsavdelningen inflytande över innehållet i tidningarna. UPPDATERAD.

Beslutet innebär en liten delseger för journalisterna på Lärarförbundets tidningar eftersom det nu finns kongressbeslut på att tidningarna får granska Lärarförbundets verksamhet, vilket var en av flera formuleringar som ströks i det nya redaktionella programmet som förbundsstyrelsen klubbade förra året.

18 kommunavdelningar inom Lärarförbundet motionerade till kongressen om bland annat att granskningsparagrafen skulle återinföras i programmet och att kongressen skulle garantera det redaktionella oberoendet på tidningarna. Förbundsstyrelsen yrkade avslag på några av motionerna, och ansåg övriga besvarade. Förslagen gick till en redaktionskommitté som på fredagsmorgonen presenterade en kompromiss med en protokollsanteckning, som lyder:

”Redaktionskommittén konstaterar att förbundsstyrelsen var i sin fulla stadgeenliga rätt (§11) när de beslutade om nytt redaktionellt program. Beslutet gällande det redaktionella programmet har uppfattats som en inskränkning i det journalistiska uppdraget.

Redaktionskommittén vill föra till kongressens protokoll att journalisterna fortfarande är fria att granska Lärarförbundet om chefredaktören bedömer att det är nyhetsmässigt motiverat.”

Förbundsstyrelsen drog tillbaka sitt ursprungliga förslag till förmån för redaktionskommitténs nya förslag. Kongressen beslutade att bifalla redaktionskommitténs förslag. Ett ombud reserverade sig mot beslutet.

Det innebär att det kritiserade redaktionella programmet kvarstår, där förbundsstyrelsen bland annat beslutat att kommunikationsavdelningen ges inflytande över innehållet i tidningarna, vilket Journalisten berättat om.

Johanna Jaara Åstrand som valdes om till förbundsordförande på kongressen vann också striden om det redaktionella programmet för förbundstidningarna. Foto: Tor Johnsson.

– Kongressen bekräftar det beslut som förbundsstyrelsen tog för nästan ett år sedan. Det känns riktigt bra. Vi har lyssnat på alla debatter och åsikter. Det var ingen tvekan om att förbundsstyrelsen har en stor majoritet bakom sig, säger Johanna Jaara Åstrand till Journalisten efter avslutad kongress.

Kommentarer

Det finns 1 kommentar på sidan.

Inlagt av Torsten Kindström fre, 2018-10-26 20:20
Men det finns många sätt att inskränka fackförbundstidningarnas självständighet. Det vanligaste är att tillsätta osjälvständiga redaktörer som går i ledband. Ett annat sätt är att lägga ut produktionen på pr-firmor Att lärarföbundets ledning skyr öppenhet är uppenbart, de kommer att forsätta i samma spår
Krisen på Lärarförbundets tidningar

Senaste numret

Prenumerera

Nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrevet
Ansvarig utgivare: Helena Giertta. Allt material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna, men ange källan. Information om cookies