Gå direkt till textinnehållet

HD prövar beslag av DN-fotografens minneskort

Nu ska Högsta Domstolen pröva om åklagaren hade rätt att beslagta en av Dagens Nyheters fotografers minneskort, efter misstankar om att personen fotograferat skyddsobjekt under höstens ubåtsjakt.

Tidigare har hovrätten godkänt beslaget av minneskortet efter att Tingsrätten hävt detsamma. DN överklagade till HD, där man bland annat åberopade att ”grundlagarnas censurförbud slår fast att ingripanden mot medier får ske först sedan publicering skett”. Nu ska alltså HD pröva saken.

Fler avsnitt
Fler videos