Hänt Extra fällt för att ha kränkt privatlivet

15 september, 2016

MEN-beslut Hänt Extra har fällt av Pressens Opinionsnämnd för att ha kränkt Laila Bagges och Bianca Ingrossos privatliv. PON anser tidningen har brutit mot god publicistisk sed.

Det var i november förra året som Hänt Extra publicerade en artikel om att Laila Bagge och Bianca Ingrosso ligger i konflikt med varandra och att Bianca Ingrosso skulle ha spottat mot Laila Bagge vid ett besök på NK i Stockholm. I artikeln påstods att Bianca Ingrosso avskydde Laila Bagge.

Laila Bagge och Bianca Ingrosso anmälde publiceringen till Allmänhetens Pressombudsman, PO, och skriver att de inte träffats på flera månader varken på NK eller på någon annan plats.

Genom sitt ombud skriver de att artikeln i Hänt Extra var direkt felaktig och anser att tidningen genom publiceringen kränkt deras privatliv.

Hänt Extra tillförordnad chefredaktör Jonas Hugoson svarar att Laila Bagge och Bianca Ingrosso är kändisar ”vars varumärke i princip gick ut på att synas” och att de som kända personer har möjlighet att bestrida och bemöta felaktiga uppgifter.

PO skriver att Laila Bagge och Bianca Ingrosso är kända personer som förekommer i medierna.

”Den som accepterar eller söker medial uppmärksamhet får vara beredd på att möta uppmärksamhet även i negativa sammanhang. Det gäller emellertid i första hand det som berör agerandet på den offentliga arenan. Det finns således en gräns för vad personer i anmälarnas roller ska behöva stå ut med vad det gäller publicitet kring integritetskänsliga frågor”, skriver PO.

PO anser att uppgifterna i Hänt Extras artiklar inte har med Bianca Ingrossos och Laila Bagges offentliga roller att göra:

”Publiceringen är därmed ett otillbörligt intrång i båda anmälarnas privatliv – oavsett vad som är sant eller falskt.”

Pressens Opinionsnämnds gör bedömningen att publiceringen ”på ett omotiverat sätt ha kränkt anmälarnas privata sfär och finner därför skäl att klandra tidningen för att ha brutit mot god publicistisk sed.”

Taggar: PON, PO, Hänt Extra
MEN-beslut

Senaste numret

Prenumerera

Nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrevet
Ansvarig utgivare: Helena Giertta. Allt material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna, men ange källan. Information om cookies