Fem fällningar om
Timell-publiceringar

25 juni, 2018

Fem av de prövade #metoo-publiceringarna gäller artiklar om Martin Timell där Hänt i Veckan, Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Aftonbladet och Expressen fälls för att ha brutit mot god publicistisk sed.

I början av juni friades Martin Timell i tingsrätten från anklagelser om våldtäkt. Domen har överklagats. Nu har Pressens opinionsnämnd klandrat fem tidningar för artiklar om anklagelserna mot den tidigare TV4-profilen.

Hänt i Veckan anmäldes av Martin Timell bland annat för att tidningen felaktigt påstått att hans fru lämnat honom. PON anser att allmänintresset kring Martin Timell är begränsat och att det därför inte finns något allmänintresse att rapportera om frågor av privat karaktär. Tidningen har i den fällda artikeln låtit utomstående personer uttala sig om makarnas relation, och PON anser bland annat att spekulationer om privata angelägenheter i det här fallet är ett intrång i den personliga integriteten.

Dagens Nyheter publicerade en artikel med våldtäktsanklagelsen mot Martin Timell. ”Även med beaktande av att tidningen visat viss återhållsamhet”, genom att inte gå i god för att lämnade uppgifter är korrekta, är anklagelsen mycket allvarlig och tidningen kan inte undgå att klandras, skriver PON.

Däremot frias Dagens Nyheter för en publicering om kris på Aftonbladet. Allmänhetens pressombudsman (PO) ville klandra tidningen med motiveringen att en icke namngiven medarbetare pekats ut för en större krets men PON valde att fria tidningen med motiveringen att reportern inte namnpublicerats och att: ”De identifierande uppgifter som lämnats om honom innebär visserligen att en begränsad krets, främst kollegor och bekanta, har förstått vem artikeln handlat om. Den publicitetsskada han därigenom kan ha lidit kan dock, med hänsyn till vad som tidigare sagts, inte anses oförsvarlig. Därutöver har uppgifterna inte lett till att han pekats ut i någon ytterligare krets. Han har således inte drabbats av någon oförsvarlig publicitetsskada.”

I bedömningen av Svenska Dagbladets Timell-artikel skriver PON: ”Det förhållandet att Martin Timell före de anmälda publiceringarna hade namngetts på annat håll medför inte att det framstår som pressetiskt godtagbart att på det sätt Svenska Dagbladet gjort publicera hans namn och uppgifter om våldtäktsanklagelserna mot honom”, skriver PON.

SvD fälldes även för en artikel om att Fredrik Virtanen anklagades för sextrakasserier och övergrepp av tolv kvinnor. PON anser att även om tidningen försökt undersöka anklagelserna är det inte tillräckligt för att motivera en namnpublicering och flertalet av händelserna låg långt tillbaka i tiden. Senare års händelser som tas upp i artikeln är beskrivna på ett svepande sätt, anser PON.

Aftonbladet fälls för en Timell-publicering för att det vid tiden för publiceringen inte funnits ett uppenbart allmänintresse som krävde att uppgifterna offentliggjordes.

Även Expressen fälldes för en artikel om anklagelser mot Martin Timell. Tidningen klandras också för en sexsidig artikel om Fredrik Virtanen och för en artikel om en känd radioprofil. En fjärde fällning gällde Expressens chefredaktör Thomas Mattssons artikel ”Kärleksförklaring till Aftonbladet” där en Aftonbladet-medarbetare namngavs. I sin bedömning skriver PO att medarbetaren ”knyts till det som i artikeln beskriver som ’en kränkande kultur på tidningen X, med sexistiska kommentarer och rena övergrepp’. I omedelbar anslutning till detta konstateras att NN inte längre är i tjänst. Den slutsats som läsaren leds mot är att han är avstängd som en följd av ’sexistiska skämt och kanske rena övergrepp’. (…) ”Att, utan ytterligare belägg, antyda att en namngiven person kanske begått ’rena övergrepp’ är emellertid att passera gränsen för vad som är pressetiskt acceptabelt.”

Tidningen Arbetaren fälls för att grovt ha brutit mot publicistisk sed. I en krönika namngavs flera olika män som betett sig illa mot kvinnor. PON anser att tidningen ”publicerat oreserverade påståenden med allvarliga anklagelser riktade mot anmälaren. Tidningen har inte redovisat några belägg för sina påståenden. Tidningen har därutöver kopplat ihop honom med misstankar som rör andra personer. Till följd av detta har NN drabbats av en oförsvarlig publicitetsskada.”

”Man borde nog koncentrerat sig i sak snarare än på person. Det vill säga koncentrerat sig på det som lyftes fram av metoo-rörelsen. Här valdes istället i vissa fall att fokusera på enskilda personer som pekades ut för mycket allvarliga anklagelser på bitvis ganska svaga grunder”, säger allmänhetens pressombudsman Ola Sigvardsson till SVT Kulturnyheterna.

Senaste numret

Prenumerera

Nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrevet

Säg upp din prenumeration här

Ansvarig utgivare: Helena Giertta. Allt material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna, men ange källan. Information om cookies