Gå direkt till textinnehållet

C-uppsats från JMG:”Finanstidningen gynnar Stenbeck”

Finanstidningen rapporterar ofta på ett positivt sätt om bolag som tillhör tidningens ägare Jan Stenbeck. Det är slutsatsen i en C-uppsats från JMG. – Påståendet stämmer inte, säger Finanstidningens chefredaktör Per Lundsjö. Journalistikstudenterna Ulrika Frick och Jenny Stenros har undersökt om Finanstidningen och Dagens Industri skriver på olika sätt när de rapporterar om företagen Kinnevik, Netcom och MTG där finansmannen Jan Stenbeck har ägarintressen. Syftet har varit att undersöka om Finanstidningen är opartisk i förhållande till sin ägare Jan Stenbeck.

Finanstidningen rapporterar ofta på ett positivt sätt om bolag som tillhör tidningens ägare Jan Stenbeck. Det är slutsatsen i en C-uppsats från JMG.
– Påståendet stämmer inte, säger Finanstidningens chefredaktör Per Lundsjö.

Journalistikstudenterna Ulrika Frick och Jenny Stenros har undersökt om Finanstidningen och Dagens Industri skriver på olika sätt när de rapporterar om företagen Kinnevik, Netcom och MTG där finansmannen Jan Stenbeck har ägarintressen. Syftet har varit att undersöka om Finanstidningen är opartisk i förhållande till sin ägare Jan Stenbeck.

Utifrån ett 30-tal variabler har sammanlagt 75 artiklar i Finanstidningen och Dagens Industri kodats som antingen positiva, negativa eller neutrala i förhållande till Stenbecksbolagen.

Annons Annons

17 procent av artiklarna i Finanstidningen beskrev händelser i bolagen på ett negativt sätt medan siffran för Dagens Industri var 32 procent.

Så här utformades till exempel rubrikerna när MTG släppte en delårsrapport:

”MTG tappar mark på TV-reklam” (Dagens Industri 071100).

”MTGs vinst bättre än väntat”

(Finanstidningen 071100).

I uppsatsen har även studerats hur bolagen eller dess ledningspersoner värderats i artiklarna. Resultatet blev 41 procent positiva värderingar för Stenbeckssfären i Finanstidningen och 15 procent i Dagens Industri.

Jan Stenbeck omnämns på ett negativt sätt i fyra artiklar i Dagens Industri men inte i någon i Finanstidningen.

I uppsatsen noteras en händelse i november 1999 då MTGs VD ska ha kallat till sig en reporter samt chefredaktören för Finanstidningen för att tala dem till rätta efter negativa skriverier om MTG. I skenet av den händelsen är resultaten från uppsatsen extra intressanta, skriver Ulrika Frick och Jenny Stenros.

“För litet underlag”

Per Lundsjö, chefredaktör vid Finanstidningen, tycker att underlaget är så litet att det inte går att dra några slutsatser alls.

– Totalt rör det sig om 41 artiklar ur Finanstidningen. En del av det är byråmaterial, annat är referat av artiklar från andra tidningar. Tar man bort det återstår mycket lite som vi skrivit själva.

Per Lundsjö ifrågasätter även genomförandet.

– Finanstidningen har till exempel skrivit om “Stenbecks imperium”. Enligt studenterna har vi därmed gynnat Stenbeck eftersom de tror att han skulle uppfatta ordet imperium som positivt.

Enligt uppsatsen har DI rapporterat mer kritiskt än Finanstidningen om ett bråk på MTGs bolagsstämma i fjol. Men Per Lundsjö framhåller att bråket startade efter en kritisk artikel i Finanstidningen.

Har du någon gång utsatts för påtryckningar från ägarna att skriva på ett sätt som gynnar dem?

– Aldrig, svarar Per Lundsjö.

För ett år sedan gav Jan Stenbeck en unik intervju till Finanstidningen. Artikeln var väldigt okritisk. Varför?

– Det är din bedömning. Vi gav inte alls någon rosenskimrande bild av Stenbeck.

sw@sjf.se

Fotnot: JMG står för Institutionen för journalistik och masskommunikation vid Göteborgs universitet.

Fler avsnitt
Fler videos