Gå direkt till textinnehållet

Bara tre av tio invandrare läser svenska dagstidningar

Bara cirka 30 procent av de utländska medborgarna i Sverige prenumererar på någon dagstidning. Siffran för svenskarna är ungefär 75 procent.

Bara cirka 30 procent av de utländska medborgarna i Sverige prenumererar på någon dagstidning. Siffran för svenskarna är ungefär 75 procent.

—Bland invandrarna finns en stor potentiell marknad, men prenumeranterna går inte alltid att värva med konventionella metoder, säger Birgitta Pahlén vid Tidningsutgivarna.

Priset är den vanligaste anledningen till att invandrare avstår från att köpa dagstidningar.

Annons Annons

Det visar en färsk undersökning från Uppsala universitet. Bara en av de 89 tillfrågade invandrarna svarade att innehållet i tidningarna är ointressant.

Invandrarna i Uppsala fick även frågan om de skulle sluta läsa tidningar ifall de fick nyheter gratis via text-TV. En majoritet svarade att text-TV inte kan ersätta tidningar.

Vad är det då för typ av material som intresserar invandrare? På första plats kommer utrikesnyheter, sedan lokalnyheter följt av politiska nyheter. Minst läst är ledare, sport, nöjen och familjesidor.

Invandrares intresse för dagstidningar verkar hänga samman med hur väletablerade de är i Sverige. En studie från Angered i Göteborg visar att andra generationens invandrare prenumererar på svenska morgontidningar i betydligt större utsträckning än invandrare som är födda utomlands.

För fyra år sedan startade Sydsvenska Dagbladet Tidningen Rosengård. Den delas ut gratis en gång i månaden till de 20 000 invånarna i Rosengård, ett mycket invandrartätt område i Malmö.

Tidningen Rosengård går med förlust och satsningen har inte resulterat i något större antal prenumeranter för Sydsvenskans del. Ledningen för SDS tror dock att Tidningen Rosengård på några års sikt kommer att ge ekonomisk utdelning.

I de här sammanhangen är Sydsvenska Dagbladet ett undantag. De flesta svenska dagstidningar satsar ganska lite på att skaffa fler läsare bland invandrarna. En enkät som TU står bakom visar att det i stort sett bara rörde sig om någon finsk spalt på vissa håll.

—Invandrare är lika intresserade som svenskar av att läsa tidningar, menar Birgitta Pahlén vid TU. Men tidningarna vet inte alltid hur man skaffar prenumeranter bland invandrare. I en del länder är det inte ens tradition att prenumerera, då går det inte att ringa hem till folk och fråga om de vill ha en tidning.

Fler avsnitt
Fler videos