Gå direkt till textinnehållet

46 journalister får Publicistklubbens stipendier

Frilansjournalisten Elin Jönsson, Malmö, har tilldelats Lars Johan Hiertas stipendium på 50 000 kronor. Sammanlagt har 46 journalister fått stipendium.

Stipendierna delas ut av Hiertanämnden, Publicistklubbens stipendienämnd. Elin Jönsson ska studera hur Sovjetunionens sammanbrott påverkat befolkningens hälsa och självbild. Elin Jönsson var utbytesstudent vid tiden för sammanbrottet och vill nu följa upp utvecklingen i landet.

Övriga stipendiater:

Eva Tiwe får 19 000 kronor för att resa till vetenskapskonferensen AAAS i Washington, USA.
Yasmine El Rafie får 23 000 kronor för att gå kurs för "New Managers" på Poynter Institutet i Florida.
Sten Björnulfson får 15 000 kronor för att studera pizzicamusik i Italien.
Sara Moein får 24 000 kronor för att studera BBCs och Voice of Americas roll för demokratirörelsen i Iran.
Lars Åberg får 20 000 kronor för att studera yttrandefrihetsorganisationer i London, New York och Washington.
Helena Bengtsson får 30 000 kronor för att studera databasjournalistik vid två redaktioner i USA.
Kristian Bircanin får 29 000 kronor för att studera lokaljournalistik på Falklandsöarna.
Peter Carlberg får 15 000 kronor för att besöka FATF i Paris och Interpol i Lyon.
Ola Carlson får 20 000 kronor för att praktisera på New York Magazine.
Jenny Cleveson får 7 000 kronor för att undersöka identitetsfrågor hos unga samer.
Margareta Edling får 9 000 kronor för att besöka världskongressen om hälsa och säkerhet i arbetslivet, i Istanbul.
Gun Ekroth får 15 000 kronor för att delta i novellseminariet Small Wonder i England.
Anna Alexandersson får 15 000 kronor för att på Hachette Filipachi och The Times i London studera digital publicering.
Eva af Geijerstam får 10 000 kronor för att besöka filmfestivaler i Alger och Paris.
Magnus Gustavsson får 20 000 kronor för att studera gulfstaternas finansiella marknader.
Pia Huss får 15 000 kronor för att delta i Assitejs världskongress i Malmö/Köpenhamn.
Rickard Jakbo får 8 000 kronor för att besöka europeiska sociologers kongress i Genève.
Christina Larsson får 12 000 kronor för att gå en kurs i kreativt skrivande i New York.
Inger Lavesson Ibánez får 4 000 kronor för att besöka Chelsea Flower Show i London.
Charlotta Lindell får 19 000 kronor för att i England studera musikens roll i litteraturen.
Erik Palm får 17 000 kronor för att delta i konferens för undersökande journalistik i Florida.
Jon Pelling får 18 000 kronor för att gå kurs i videojournalisktik i London.
Magnus Sundberg får 25 000 kronor för att delta i Magnumfotografen Alex Webbs workshop i Barcelona.
Jenny Teleman får 25 000 kronor för att besöka Theatertreffen i Berlin.
Lars Westin får 20 000 kronor för att studera Jazz-radio i Danmark och USA.
Eva Brenckert får 30 000 kronor för att studera kora-traditionen i Senegal.
Tove Leffler får 4 000 kronor för en studie om kvinnliga svenska journalister under 1920- och 30-talen.
Elisabeth Åsbrink får 10 000 kronor för att jämföra dagens ensamkommande flyktingbarn med andra världskrigets.
Margareta Flygt får 10 000 kronor för att besöka Theatertreffen i Berlin.
Georg Cederskog får 15 000 kronorför att studera kvalificerad dagspressjournalistik i London.
Negar Josephi får 20 000 kronor för att studera pressfriheten i Libanon.
Thomas Gustafsson får 20 000 kronor för att studera litteraturvetenskap i Madrid och Mexico.
Birgitta Forsell får 10 000 kronor för att göra studiebesök på ett cancersjukhus i New York.
Anders Orrenius får 15 000 kronor förstudiebesök på redaktioner i Belgrad.
Lars-Erik Taubert får 5 000 kronor för att besöka BBC Trust i England.
Veronica Lilja får 23 000 kronor för att studera digital journalistik på Poynter Institutet i Florida.
Åsa Freij-Söderberg får 8 000 kronor för studier i existentiella frågor.
Susan Gotensparre får 20 000 för att delta i personlig säkerhetsutbildning i Storbritannien.
Ellen Forsström får 3 000 kronor för att studera engelsk trädgårdskultur i Sverige.
Annika Boltegård får 10 000 kronor för att undersöka hur el från förnyelsebara källor kan lagras.
Torbjörn Selander får 40 000 kronor för att bland annat studera miljöpåverkan vid ett kraftverksbygge i södra Etiopien.
Anders Edgren får 33 000 kronor för att studera bengali.
Nana Håkansson får 15 000 kronor för att studera rumänska.
Malin Mendel-Westberg får 27 000 kronor för att studera hindi.
Fredrik Svenningsson får 15 000 kronor för att studera ryska.

Annons Annons
Fler avsnitt
Fler videos