Gå direkt till textinnehållet

SVT vill inte lämna ut giftskandal-intervjuer

SVT gjorde en film om den stora giftskanalden i Chile på 80-talet där företaget Boliden var inblandat. Nu måste de lämna ut oredigerat material från en film där Bolidens förre miljöchef intervjuas, det har Skellefteå tingsrätt beslutat. SVT överklagar beslutet.

”Det är varken betungande eller oproportionerligt för SVT”, anser domstolen, skriver Norran om domen.

Bakgrunden till rättsprocessen är en giftskandal som tog fart 1984 när Boliden skickade 20 000 ton giftigt våtverksslam till Arica i Chile. Bolaget Promel köpte slammet. Slammet blev liggande öppet och blev lekplats för många barn, i ett område där tusentals familjer bodde.

En ny rättslig strid har inletts efter en begäran av byborna i Arica. På den andra sidan står alltså SVT. Byborna har begärt att de ska lämna ifrån sig oredigerat filmmaterial och skriftliga översättningar från TV-produktionen Blybarnen.

SVT kommer att överklaga domen till hovrätten.

”Vi befarar att den framtida tillgången till information kan försvåras om SVT ställer programmaterial till förfogande för utredningsändamål eller rättegång, vilket uppgiftslämnaren respektive den medverkande inte haft anledning att räkna med.” Det säger SVTs Albert Svanberg, chef för programetik till Norran.

Albert Svanberg påpekar också att SVT kan få svårt att få folk att ställa upp om SVT i ett senare skede lämnar ut material.

Fler avsnitt
Fler videos