SVT påstod att ordet ”kött” ströks ur klimatrapport

3 mars, 2020

GRN-beslut SVT Rapport fälls av Granskningsnämnden för att de påstått att ordet ”kött” valts bort i FNs klimatpanels rapport efter påtryckningar.

Den 9 augusti 2019 sände Rapport i SVT ett inslag om att skrivningar om kött hade valts bort i FNs klimatpanel IPCCs rapport. Enligt Rapport var det politiskt känsligt att peka ut kött som skadligt för klimatet, och det fanns ”starka röster” bland länder som fick igenom att man skulle använda andra formuleringar som ”ändrade matvanor” och ”ät balanserat”. Sveriges representant i klimatpanelen, Markku Rummukainen, intervjuades och sade:

”Man valde i sammanfattningen att oftare skriva om balanserade matvanor, till exempel vegetarisk kost än liksom skriva kött, ordet kött.”

Reportern frågade om skälet var att rapporten ska accepteras av länder med hög köttproduktion, och Markku Rummukainen svarade: ”Det kan vara en av anledningarna.”

Efter att inslaget sänts anmälde Markku Rummukainen Rapport till Granskningsnämnden, och menade att det var reporterns tes att ”det känsliga ordet kött” hade undvikits på grund av politiska påtryckningar. Påståendena var reporterns personliga åsikt och saknade sakunderlag, menade han.

Om man läser IPCC-rapportens kapitel 5 som handlar om livsmedelssäkerhet, förekommer ordet ”meat” ett 130-tal gånger, uppgav Rummukainen.

Tio dagar senare gjorde Rapport ett förtydligande och uppgav i stället för  att det handlat om påtryckningar, så hade IPCC ”valt formuleringar som alla länder kan ställa sig bakom”. Rummukainen var inte nöjd med formuleringen.

SVT kunde också hänvisa till en grafik över köttkonsumtion som i slutrapporten hade ersatts med ett helt annat diagram över total kalorikonsumtion per capita. Markku Rummukainen menar att det inte fanns någon oenighet om bytet av diagrammet eftersom avsnittet handlade om vikt och BMI, och det påverkas av hela kaloriintaget, inte bara köttkaloriintaget.

Granskningsnämnden anser att Markku Rummukainens uttalanden i inslaget inte gav stöd för de långtgående slutsatser som SVT drog, och att inslaget därför strider mot kravet på saklighet.

GRN-beslut

Senaste numret

Prenumerera

Nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrevet

Säg upp din prenumeration här

Ansvarig utgivare: Helena Giertta. Allt material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna, men ange källan. Information om cookies