Gå direkt till textinnehållet

Strid om SvDs Wikipedia-test

Efter att Svenska Dagbladet testat det ideellt drivna uppslagsverket Wikipedia har talespersonen Lennart Guldbrandsen gått till hårt angrepp mot tidningen, som han anser ignorerade över tio påpekanden om fel  i texten.- Smutskastning och lögn, replikerade SvD-journalisten Adam Svanell.

I fredags, den 30 juli, publicerade Svenska Dabladet en artikel om det ideellt och kollektivt drivna nätuppslagsverket Wikipedia. Journalisten Adam Svanell testade om det gick att föra in en artikel om sig själv, och om det gick att ljuga i densamma. Det gick, och mot slutet av artikeln konstaterar Svanell att Wikipedia inte är ofelbart:

"Det som har antytts av mitt lilla experiment är en av systemets stora svagheter: om ingen bryr sig tillräckligt om ett ämne så är risken för fel stor. Jag kommer fortsätta att använda Wikipedia som en startpunkt för vidare läsning. Det viktiga är nog att bortse från den aura av auktoritet som omger den encyklopediska formen. Kanske är namnet Wikipedia rentav ett misstag? Egentligen är det ingen encyklopedi, utan en informationsportal."

I artikeln intervjuades också talespersonen för Wikimedia, som ligger bakom svenska Wikipedia, Lennart Guldbrandsson.

Annons Annons

SvD-artikeln mötte dock snabbt mothugg, med en rad kritiska inlägg på internetfora, och Wikimedias Lennart Guldbrandsson skrev att han hade lagt ner avsevärt med tid på att svara på frågor, hjälpt till med ordna illustration och ägnat en timme åt att rätta det drygt tio fel som enligt honom fanns i artikeln. Rättelserna fördes enligt honom inte in.

Nyss hemkommen från semestern gick Svanell ut i ett hett försvar för sin journalistik under bloggrubriken "Smutskastning", där han säger att Guldbrandssons påståenden är lögn. Han hävdar att han korrigerade några sakfel, men att det som Guldbrandsson ansåg vara felaktigheter i själva verket handlade om dennes ambitioner att styra och formulera artikelns innehåll.

"Vad jag däremot inte gjorde var att följa samtliga Guldbrandssons egna förslag på hur min text skulle formuleras. Exempelvis tyckte han att jag efter konstaterandet att Wikipedia har infört många regler skulle skriva ’men reglerna är nödvändiga’ och att jag i stycket om Larry Sanger skulle påpeka att Sanger ändå "fortfarande gillar Wikipedia. Han föreslog till och med ett eget slut, där han själv skulle få sista ordet i texten." skriver Svanell.

Lennart Guldbrandsson insisterar dock på att artikeln var ensidigt negativ och missvisande:

– Han låter bli att nämna saker som ger en korrekt bild av en komplex verklighet. Bland annat framställs det som om Wikipedia utsätts för massavhopp, vilket är helt fel. Det som skett är att ökningen har minskat. Att ta upp avhopp som ett stort problem under begreppet wikicide är missvisande, om man ska prata om problem är snarare wikiholism – besatthet – som är ett problem. Man kan förvänta sig mer av en tidning som säger sig vara en kvalitetstidning, säger Lennart Guldbrandsson.

– Men mest reagerade jag över den tillhörande faktatexten som ensidigt fokuserade på negativa inslag.

Artikelförfattaren Adam Svanell tycker att kritiken är märklig:

– Jag håller inte med om det. När det gäller avhopparna så hänvisar jag till en forskare som kommit fram till att de aktiva wikipedianerna minskat. Men mycket av tilläggstexten som ingår i artikeln, har jag tyvärr inte skrivit själv, det har tillkommit vid redigeringen. Jag kom just tillbaka från semestern, säger han.

 

Fler avsnitt
Fler videos