Utrikesdepartementet. FOTO: Tor Johnsson

Journalistförbundet JO-anmäler Utrikesdepartementet

22 mars, 2018

Utrikesdepartementet har efter tre månader fortfarande inte lämnat ut utrikesminister Margot Wallströms epostlogg. Mejlen har nu hunnit gallras.

Den 11 december 2017 begärde Journalistförbundet att få ta del av utrikesminister Margot Wallströms (S) epostlogg för en månad bakåt. Dagen efter fick förbundet beskedet att loggfilen var gallrad efter 14 dagar och att hela filen omfattas av sekretess och därför inte kunde lämnas ut. Förbundet begärde överprövning. Ärendet överlämnades till regeringen – och är fortfarande efter tre månader under beredning.

Journalistförbundet anmäler nu UD till Justitieombudsmannen.

”Det har nu dröjt över tre månader sedan begäran om att få frågan prövat av ett statsråd skickades in. Journalistförbundet tycker inte att UD i sin handläggning lever upp till det tidskrav som uppställs i Tryckfrihetsförordningen. Under den tid det har tagit för UD att fatta beslut i frågan har den e-postlogg som begäran avsåg för länge sedan hunnit gallras. Genom sitt agerande undergräver UD offentlighetsprincipen”, skriver Journalistförbundet i sin anmälan.

Senaste numret

Prenumerera

Nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrevet
Ansvarig utgivare: Helena Giertta. Allt material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna, men ange källan. Information om cookies